Nie chcesz oszczędzać w PPK? Za chwilę będziesz musiał złożyć wniosek

Nie chcesz oszczędzać w PPK? Za chwilę będziesz musiał złożyć wniosek

PPK
PPK Źródło: FreeImages.com
Osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK i nadal nie chcą oszczędzać w tym programie za chwilę będą musiały po raz kolejny złożyć stosowny wniosek. Pod koniec lutego wygasają bowiem dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z przynależności do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który zgodnie z założeniami jego twórców ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Program wszedł w życie w 2019 roku, od początku zakładał, że co cztery lata pracownicy będą do niego zapisywani automatycznie. Dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z przynależności do PPK wygasają 28 lutego, co oznacza, że osoby, które nadal nie są zainteresowane udziałem w programie muszą na nowo złożyć rezygnację.

Oszczędzać, czy rezygnować z PPK? Miesiąc na decyzję

Dlaczego część pracowników rezygnuje z PPK? Chociażby ze względu na fakt, że potrącane jest im 2 proc. wynagrodzenia (uczestnik programu może tę wpłatę podwyższyć maksymalnie o kolejne 2 proc., w wyjątkowych przypadkach można także wpłatę własną obniżyć aż do 0,5 proc. pensji). Niezależnie od tego, jaki procent wynagrodzenia wpłaca pracownik, pracodawca ma obowiązek dołożenia do rachunku PPK pracownika dodatkowo minimum 1,5 proc. jego wynagrodzenia (kwota ta może zostać zwiększona do maksymalnie 4 proc.). Państwo zaś wpłaca jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie co roku dokłada 240 zł. Wpłatę powitalną otrzyma każdy, kto przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej trzy miesiące dokonał wpłat.

Pracodawcy mają do końca lutego czas, aby poinformować pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o autozapisie. Jak przypomina „Rzeczpospolita", nie mogą namawiać ich do zaniechania oszczędzania. Grożą za to bowiem surowe kary (nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w danej firmie w poprzednim roku). Osoby, które chcą ponowić rezygnację mają na to praktycznie cały marzec. Dopiero bowiem w kwietniu (między 1 a 17 kwietnia) naliczone wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do instytucji finansowej.

Gazeta zwraca uwagę, że w specyficznej sytuacji są pracownicy w wieku 55-70 lat. Pracownik, który zrezygnował z oszczędzania w PPK i na dzień 1 kwietnia br. będzie miał ukończone 55 lat, nie składa ponownej deklaracji o rezygnacji, a jeśli chce przystąpić do PPK, to musi złożyć własny wniosek. Z kolei pracownik, który zrezygnował i na dzień 1 kwietnia br. będzie miał ukończone 70 lat, również nie składa ponownej rezygnacji. Do programu mogą bowiem przystąpić wyłącznie osoby do 70 roku życia.

Ile osób oszczędza w PPK?

Z informacji, które przekazał „Rzeczpospolitej” Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wynika, że obecnie w ramach PPK oszczędza 2,569 mln osób. Przedstawiciele funduszu nie chcą natomiast prognozować, ilu nowych uczestników przybędzie od marca w związku z autozapisem.

Czytaj też:
Autozapis 2023 – sam zdecyduj, czy chcesz oszczędzać w PPK
Czytaj też:
Przybywa uczestników PPK. „Daleko od stanu zadowolenia”

Źródło: MojePPK.pl, Rzeczpospolita, Wprost.pl