Sejm z kolejnym ułatwieniem dla rolników. Nikt nie był przeciw

Sejm z kolejnym ułatwieniem dla rolników. Nikt nie był przeciw

Biogazownia w Głąbowie
Biogazownia w Głąbowie Źródło:PAP / Tomasz Waszczuk
Sejm uchwalił w piątek ustawę, która ułatwić ma budowanie biogazowni rolniczych. Regulację poparło 449 posłów, nikt nie zagłosował przeciw i nie wstrzymał się od głosu.

Sejm przyjął w piątek ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu.

Ustawa ws. biogazowni. Nikt nie głosował przeciw

Ustawę poparło 449 posłów, nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa ma stanowić swoiste narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

Ustawa zakłada wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Wprowadzane zostały też ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad. Z kolei produkt pofermentacyjny będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

Impuls dla rozwoju

Według założeń, przyjęcie regulacji ws. biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji – zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

Czytaj też:
Laptopy dla czwartoklasistów. Sejm zgodny prawie jak nigdy
Czytaj też:
Miliard złotych na energię odnawialną. Skorzystają rolnicy