Kolejne państwo testuje czterodniowy tydzień pracy. Obejmie 20 tys. pracowników

Kolejne państwo testuje czterodniowy tydzień pracy. Obejmie 20 tys. pracowników

Kalendarz
Kalendarz Źródło:Shutterstock
Rząd Portugalii uruchomił pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy. Program przetestuje blisko 50 firm, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Portugalski rząd uruchomił pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy. Minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego Ana Mendes Godinho poinformowała, że do programu przystąpiło 46 firm, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Czterodniowy tydzień pracy w Portugalii

– Cztery z nich to duże firmy, które zatrudniają ponad 1000 osób – powiedziała szefowa resortu pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego.

W sumie pilotaż obejmie ok. 20 tys. pracowników.

Resort pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego od marca analizował – wraz z przedsiębiorcami – warunki oraz spodziewane konsekwencje wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy. Zastanawiano się m.in. nad tym, w jaki sposób poprawić jakość zatrudnienia pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i konkurencyjności spółek, które zamierzają wprowadzić krótszy tydzień pracy.

Mendes Godinho nie wyklucza, że pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy może zostać w przyszłości wzbogacony rozwiązaniami, którzy przyjęły inne europejskie kraje, w których wprowadzono przepisy pozwalające na zatrudnianie osób w systemie czterodniowego tygodnia pracy, takich jak np. Wielka Brytania czy Islandia.

Polacy oczekują czterodniowego tygodnia pracy

Kwestia czterodniowego tygodnia pracy jest przedmiotem dyskusji również w Polsce. Pilotaż tego rozwiązania – w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych – zapowiedział blisko rok temu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Pomysł ten – jak pokazują sondaże – spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez Polaków.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym na potrzeby „Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, czterodniowy tydzień pracy znalazł się w czołówce – obok podwyżki i premii – benefitów najbardziej oczekiwanych przez polskich pracowników.

– Skrócenie tygodnia pracy i oczekiwanie na dodatkowe dni wolne to trend, który zyskał popularność w wyniku pandemii, a pracodawcy powinni pamiętać o tym w swoich strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy, szczególnie ci z pokolenia „Z”, oczekują równowagi między pracą a życiem prywatnym, a dla wielu z nich czas wolny i odpoczynek są równie ważne co wynagrodzenie – komentował Krzysztof Inglot z Perosonnel Service.

Czytaj też:
Czterodniowy tydzień pracy. Polacy za, Niemcy przeciw
Czytaj też:
Pracownicy chcą krócej pracować. Dane z sondażu nie pozostawiają wątpliwości