Zmiany w ordynacji podatkowej. Uderzą w jednoosobowe firmy

Zmiany w ordynacji podatkowej. Uderzą w jednoosobowe firmy

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Proponowane przez resort finansów zmiany w ordynacji podatkowej zakładają m.in., że blokowane będą konta bankowe prywatnych rachunków jednoosobowych firm. Prewencyjne blokady mają zostać wydłużone o dobę.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w ordynacji podatkowej. Przedstawiony w zeszłym tygodniu projekt zmian zawiera propozycje nowych przepisów dotyczących m.in. blokowania środków na rachunkach bankowych w systemie STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, to narzędzie analityczne resortu, mające służyć do walki z przestępczością podatkową). Chodzi o rozszerzenie kompetencji szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które przysługują mu jako narzędzie walki z oszustwami podatkowymi.

Blokada konta wydłużona o 24 godziny

Jak pisze „Rzeczpospolita", proponowane zmiany zakładają, że zamrażanie środków mogłoby dotyczyć nie tylko rachunków w bankach czy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale również u innych dostawców usług płatniczych.

Istoną zmianą jest wydłużenie czasu blokady konta w razie podejrzenia, że jego właściciel jest zamieszany w wyłudzenia skarbowe. Obecnie szef KAS może – nawet bez przedstawiania dowodów – zablokować firmowe konto podatnika na 72 godziny, po zmianach prewencyjna blokada ma trwać 96 godzin. Tym samym fiskus zyska dodatkową dobę na zbadanie sprawy i decyzję, czy dalsza blokada jest konieczna.

Uderzenie w jednoosobowe firmy

Za sprawą zmian skarbówka ma zyskać uprawnienia do blokowania kont nie tylko firmowych, ale też prywatnych, należących do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W projekcie – jak pisze dziennik – nazwano taką blokadę „wstrzymaniem czynności”, co oznacza – według uzasadnienia projektu – czasowe ograniczenie korzystania i dysponowania wartościami majątkowymi będącymi przedmiotem czynności prawnej i faktycznej.

Jak mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Ewa Guerri, doradca podatkowy w Accreo, możliwość blokowania również prywatnych kont może być nadmiernym wkraczaniem w prywatne życie obywateli. – W ten sposób osobom samozatrudnionym pogorszy się sytuacja w porównaniu z osobami wykonującymi tę samą pracę na etacie. W tym ostatnim przypadku władze skarbowe nie mają bowiem tak daleko idących uprawnień jak zablokowanie konta w systemie STIR – podkreśla ekspertka, dodając, że jest to jedna z tych zmian zawartych w obecnej propozycji nowelizacji ordynacji podatkowej, które znacząco pogarszają sytuację podatników.

Do końca sierpnia przewidziano tzw. prekonsultacje projektu zmian w ordynacji podatkowej. Na formalne przyjęcie przez rząd i prace w parlamencie może już jednak zabraknąć czasu, gdyż jesienią kończy się kadencja Sejmu.

Czytaj też:
Jednocyfrowa inflacja pod koniec roku? Minister finansów prognozuje
Czytaj też:
Fitch ocenił rating Polski. Prognozuje też PKB

Źródło: Rzeczpospolita