Problemy hotelu Gołębiewski Pobierowo. Wykryto samowolę

Problemy hotelu Gołębiewski Pobierowo. Wykryto samowolę

Hotel Gołębiewski
Hotel Gołębiewski Źródło: Shutterstock
Wbrew zapowiedziom otwarcie hotelu Gołębiewski Pobierowo nie nastąpiło ani w zeszłym, ani w tym roku. Na razie się na to nie zanosi. Na budowie wykryto samowolę budowlaną. Sprawa trafiła do sądu.

Gołębiewski Pobierowo to największy hotel na polskim wybrzeżu i w ogóle w Polsce (11 pięter nad samym Bałtykiem, szacuje się, że bedzie mógł przyjąć nawet 3 tys. gości). Miał być perłą w koronie imperium stworzonego przez Tadeusza Gołębiewskiego. Jego otwarcia Gołębiewski jednak nie doczekał. Na razie na otwarcie się nie zanosi.

Hotel Gołębiewski. Baseny bez pozwolenia na budowę

Jak informuje Money.pl, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach nakazał wstrzymanie prac w sprawie budowy kompleksu pięciu basenów zewnętrznych hotelu Gołębiewski. Okazuje się, że baseny stanęły bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Chodzi konkretnie o pięć obiektów: basen duży, średni, mały, brodzik i zespół jacuzzi. Dla każdego z nich powiatowa inspekcja wydała w kwietniu tego roku pięć oddzielnych decyzji, w których stwierdza samowolę budowlaną. Inwestor – Gołębiewski Holding sp. z o.o. – odwołał się od nich. Jednak w czerwcu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie utrzymał w mocy pięć zaskarżonych postanowień, uznając, że są "ostateczne w administracyjnym toku instancji".

Inwestor złożył skargi na postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Zapadł już pierwszy wyrok.

W każdej z decyzji inspekcji budowlanej podkreślono, że „organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy". Budowa kompleksu basenów powinna być poprzedzona uzyskaniem przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

Agnieszka Gawińska-Rucińska, radca prawny i członek zarządu Gołębiewski Holding, „nie zgadza się z przyjętą przez inspekcję kwalifikacją wykonanych robót budowlanych jako samowola budowlana". W jej ocenie kompleks basenów "nie jest samodzielnym zamierzeniem inwestycyjnym, lecz stanowi składnik inwestycji, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę budynku hotelu Gołębiewski. Jest ściśle powiązany z realizacją hotelu i stanowi teren rekreacji przyhotelowej".

Zachodniopomorski WINB odrzucił argumentację inwestora i utrzymał decyzję w mocy, uzasadniając, że obiekty wchodzące w skład kompleksu basenowego "nie są wymienione z decyzji o pozwoleniu na budowę budynku hotelowego". Nie obejmuje ich także – jak podkreśla WINB – zatwierdzony w tej decyzji projekt budowlany, nie są one wskazane w projekcie zagospodarowania terenu.

W tej samej decyzji Inspekcja informuje inwestora o „możliwości legalizacji samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego". Odbywa się ona na wniosek inwestora po przedłożeniu wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu opłaty legalizacyjnej. Taki wniosek został przez inwestora złożony.

Niezależnie jednak od tego, Gołębiewski Holding zaskarżył wszystkie pięć postanowień w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie. W jednej ze spraw 16 listopada zapadł wyrok oddalający skargę inwestora.

Otwarcie hotelu w połowie 2024 r?

Członek zarządu Gołębiewski Holding liczy na to, że niezależnie od wszystkiego otwarcie hotelu nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku. Termin oddania budynku do użytku był już dwukrotnie przekładany. Nie udało się otworzyć hotelu ani w wakacje 2022 roku, ani przed tegorocznym sezonem letnim.

Prace nad budową hotelu w Pobierowie ruszyły w 2018 roku. Tadeusz Gołębiowski zmarł w czerwcu 2022 roku w wieku 79 lat. Rodzinny biznes na podstawie sukcesji przejęła w czerwcu ubiegłego roku wdowa po biznesmenie – Grażyna Gołębiewska.

Czytaj też:
Najsłynniejszy hotel w Sopocie na sprzedaż? Pada nieoficjalna kwota
Czytaj też:
Górski hotel otoczony dziką naturą. Projekt sławnej w Europie pracowni