Produkcja przemysłowa w styczniu. Wyniki poniżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa w styczniu. Wyniki poniżej oczekiwań

Fabryka
FabrykaŹródło:Shutterstock / shinobi
W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,6 proc. rok do roku - podał GUS. To wynik niższy niż oczekiwali eksperci.

Z danych przedstawionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu była o 1,6 proc. wyższa od tej, którą odnotowano w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,3 proc. Przed rokiem produkcja w styczniu urosła o 1,4 proc. rok do roku. – W styczniu 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,6% r/r, natomiast w porównaniu z grudniem 2023 r. wzrosła o 2,3% – podał GUS.

twitter

Produkcja sprzedana przemysłu. Eksperci liczyli na więcej

Początek roku nie przyniósł zatem tak silnego ożywienia, jak oczekiwali eksperci. Rynkowy konsensus zakładał bowiem wzrost produkcji przemysłowej w Polsce o 3,1 proc. w ujęciu rocznym.

Według wstępnych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia 2023 roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w:

  • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 32,4 proc.),
  • w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21 proc.),
  • pozostałego sprzętu transportowego (o 20,4 proc.),
  • chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8 proc.),
  • artykułów spożywczych (o 5,9 proc.),
  • papieru i wyrobów z papieru (o 5,6 proc.).

GUS podaje również, że w stosunku do stycznia zeszłego roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu nastąpił w 18 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,2 proc.), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 15,3 proc.), w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 9,2 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,2 proc.).

W porównaniu z grudniem zeszłego roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w pierwszym miesiącu tego roku odnotowano w 17 działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 28,5 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 22,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,9 proc.), metali (o 19,9 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 19,7 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 11,7 proc.), mebli (o 10,1 proc.).

Również w 17 działach przemysłu wystąpił – w stosunku do grudnia zeszłego roku – spadek produkcji sprzedanej przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 40,5 proc.), w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 39,3 proc.), maszyn i urządzeń (o 18,7 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,4 proc.), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 3,1 proc.).

Czytaj też:
Superinwestorzy na zakupach. To cenny miernik całej gospodarki
Czytaj też:
Wynagrodzenia w górę. GUS podał dane