Polacy przekonują się do PPK? Zaskakujące dane GUS

Polacy przekonują się do PPK? Zaskakujące dane GUS

PPK
PPK Źródło:Shutterstock
O prawie 900 tys. osób wzrosła w 2023 roku liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) względem roku poprzedniego - wynika z danych GUS. Wartość zarządzanych aktywów netto na koniec ubiegłego roku wyniosła 21,8 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program wszedł w życie w 2019 roku.

Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty w oparciu o datę urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty posiada własną politykę inwestycyjną, zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.

Przybywa uczestników PPK

Z danych przedstawionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że liczba uczestników w PPK na koniec zeszłego roku wyniosła 3 mln 892 tys. 100 osób. To wzrost o 892,4 tys. względem 2022 roku.

Liczba uczestników w PPK prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wzrosła o 762,8 tys. i stanowiła 84,2 proc. wszystkich uczestników PPK ogółem na koniec 2023 roku.

GUS podał również, że wartość zarządzanych aktywów netto PPK na koniec ubiegłego roku wyniosła 21,8 mld zł. W porównaniu z końcem 2022 roku aktywa zgromadzone w PPK według stanu na 31 grudnia 2023 roku zwiększyły się o 9,8 mld zł. Z kolei wartość aktywów netto PPK zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec zeszłego roku wyniosła 19,0 mld zł i zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 mld zł.

PPK przyjęły w 2023 roku wpłaty w kwocie 7,2 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat była wyższa o 1,8 mld zł, co stanowiło 34,5 proc. wzrostu w skali roku.

Czytaj też:
Od stycznia 2024 r. będzie możliwe obniżenie PPK. Ale nie dla wszystkich
Czytaj też:
Jak wypłacić pieniądze z PPK? Poradnik krok po kroku