Wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Znamy szczegóły

Wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Znamy szczegóły

Pieniądze
Pieniądze Źródło:Shutterstock
We wtorek rząd przyjął propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 roku. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium miałoby wzrosnąć do 1010 zł, zaś dla osoby w rodzinie do 823 zł.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Mają one obowiązywać od początku 2025 roku.

Propozycja resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada podwyżkę kwot kryteriów dochodowych o 30 proc. dla osób samotnie gospodarujących i o 37 proc. dla osób w wieloosobowych gospodarstwach domowych.

Zmiana kwoty kryteriów dochodowych. Najważniejsze propozycje

Od 1 stycznia 2025 roku kryteria dochodowe miałyby wzrosnąć następująco:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł (wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.);
  • Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł (wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.).

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej. Przykładowo pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrośnie z dotychczasowych 1837 zł do 2066 zł, co oznacza podwyżę o niemal 230 zł. O taką kwotę wzrośnie również maksymalny zasiłek stały (z 1000 zł do 1229 zł).

Propozycja resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zostanie teraz skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej są weryfikowane co trzy lata. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że w swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w tym roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Czytaj też:
Ulga na dziecko pełnoletnie. Pamiętaj o tym kryterium
Czytaj też:
Za dwa miesiące wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Pojawił się projekt ustawy

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej