Zmiany w podatku od nieruchomości coraz bliżej. Dotyczą m.in. garażu

Zmiany w podatku od nieruchomości coraz bliżej. Dotyczą m.in. garażu

Nieruchomości
Nieruchomości Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Od 2025 r. czekają nas zmiany w podatku od nieruchomości. Dotkną one właścicieli budynków i budowli, w szczególności korzystających z miejsc parkingowych w garażach, właścicieli infrastruktury kolejowej i lotniczej oraz instytutów badawczych.

Ministerstwo Finansów wsłuchało się w głos doktryny prawniczej i judykatury (w szczególności wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. sygn. SK 1421) i postanowiło wprowadzić do ustawy o podatku od nieruchomości definicje legalne pojęcia „budynek” i „budowla”. Dotychczas ustawa odwoływała się wprost do definicji zawartej w prawie budowlanym, co było szeroko krytykowane. Zmiana ta ma zakończyć spory dotyczące podatkowej kwalifikacji obiektów takich jak silosy, elewatory, stacje paliw, czy stadiony.

Podatek od nieruchomości po zmianach. Jednolite opodatkowanie za garaż

Druga zmiana również jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 18 października 2023 r. sygn. SK 23/19). W jej wyniku garaże wielostanowiskowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych zostaną uznane za część mieszkalną i będą opodatkowane stawką podatku tak jak budynki mieszkalne. Dotychczasowa praktyka organów skarbowych rozróżnia garaże stanowiące odrębne nieruchomości lokalowe i te, które nie zostały wydzielone. Właściciele wyodrębnionych lokali płacili wyższy podatek, niż właściciele garażu będącego częścią wspólną, z uwagi na to, że stosowana była do nich stawka podatku dla innych budynków. Planowana zmiana ma zapewnić jednolite opodatkowanie w niższej stawce podatku.

Niekorzystna zmiana dotknie podatników posiadających kolejowa terminale towarowe. Nie będą mogli oni bowiem korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego.

Ograniczone zwolnienie dla lotnisk

Zmiany dotkną też właścicieli lotnisk. Zwolnieniu z podatku nie będą podlegały grunty na terenie lotnisk użyteczności publicznej, które nie są zajęte przez budynki i budowle. Nadal zwolnione będą jednak grunty zabudowane. Zmiana przywraca stan prawny sprzed 1 stycznia 2022 r.

Zmiana dotyczące zwolnienia z podatku dotyczy również instytutów badawczych. Utracą one bowiem zwolnienie z podatku od nieruchomości i ich części, która nie jest przeznaczona na prowadzenie działalności podstawowej. Zmiany wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z pewnością ucieszą tych, którzy na nich skorzystają. Nie można tego jednak powiedzieć o podatnikach, którzy utracą zwolnienie z podatku. Pamiętajmy jednak, że podatek od nieruchomości stanowi dochód gminy, czyli powinien służyć naszej lokalnej społeczności.

Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Czytaj też:
Gdzie za średnią pensję można kupić najwięcej metrów kwadratowych?
Czytaj też:
Drakońskie kary dla właścicieli domów z ogrodem. Decydują się na to kolejne gminy