Podatek od nieruchomości do zmiany. TK zakwestionował ważną definicję

Podatek od nieruchomości do zmiany. TK zakwestionował ważną definicję

Blok mieszkalny
Blok mieszkalny Źródło: Archiwum prywatne / M. Kośka
Ministerstwo Finansów przygotowuje gruntowną reformę podatku od nieruchomości. Stało się to konieczne po tym, jak Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność niektórych postanowień umowy z ustawą zasadniczą.

W lipcu 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli, która przyjęta została na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją. Wyznaczył ustawodawcy półtoraroczny termin na wprowadzenie nowych przepisów. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nowa regulacja wejdzie w życie już 1 stycznia 2025 roku – podaje serwis bizblog.spidersweb.pl.

Podatek od nieruchomości. Nowa definicja budynku

„Kluczową zmianą będzie przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak reforma jest niezbędna nie tylko z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale także dlatego, że obecny system podatku od nieruchomości jest uważany za przestarzały i niesprawiedliwy” – napisano w „DGP”.

W wyniku opracowywanych zmian do ustawy zostanie wprowadzona definicja budowli, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Eksperci współpracujący z urzędnikami chcą także stworzyć zamknięty katalog obiektów podlegających opodatkowaniu, który stanowić będzie załącznik do ustawy.

Eksperci firmy konsultingowej Deloitte przypominają, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły aż 31 mld zł, co świadczy o dużym znaczeniu tej daniny dla lokalnych budżetów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów deklaruje, że celem reformy jest zachowanie fiskalnego status quo oraz wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów.

Podatek od nieruchomości. Najważniejsze informacje

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

  • grunty
  • budynki lub ich części
  • budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikami wieczystymi gruntów

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. Taką okolicznością może być na przykład kupno gruntu, budynku lub budowli.

Czytaj też:
Rząd widzi problem tam, gdzie go nie ma? Ekspert: To nie flippingiem należy się zająć
Czytaj też:
W 2024 r. najmniejszy podatek od domów zapłacą mieszkańcy Kielc. A gdzie podwyżka będzie największa?

Opracowała:
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Wprost