Polskie banki cierpią z powodu kondycji swych matek

Polskie banki cierpią z powodu kondycji swych matek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Obniżenie oceny Banku Handlowego nie jest raczej zaskoczeniem. Instytucja znajdowała się na liście obserwacyjnej Moody’s z możliwością obniżenia ratingu 123RF 
Agencja Moody’s obniżyła właśnie rating Banku Handlowego. To kolejna tego typu zmiana oceny polskiego banku w ostatnim czasie. Wszystkie wynikają z obniżki ratingów zachodnich banków matek.
Długotermiowy rating depozytowy Banku Handlowego został obniżony przez agencję Moody’s z Baa1 do Baa3 (perspektywa jest stabilna), krótkoterminowy zaś z Prime-2 do Prime-3. Potwierdzony został natomiast rating samodzielnej siły finansowej banku (tzw. BSFR) na poziomie D plus, jednak w tym przypadku perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną. Zmiana perspektywy ratingu na stabilną odzwierciedla w opinii Moody’s wysoką rentowność Banku Handlowego w ostatnich trzech latach, silną i rosnącą bazę kapitałową oraz niski wskaźnik kredytów do depozytów.

Obniżenie oceny Banku Handlowego nie jest raczej zaskoczeniem. Po pierwsze, instytucja znajdowała się na liście obserwacyjnej Moody’s z możliwością obniżenia ratingu. Po drugie, zaledwie kilka dni wcześniej spadła ocena Citibanku, który jest strategicznym akcjonariuszem Handlowego. Taki jest zresztą mechanizm ostatnich obniżek ratingów pozostałych polskich instytucji finansowych.

Dokładnie tydzień temu Moody’s obniżyła rating Banku Gospodarki Żywnościowej. Przedstawiciele agencji sami wyjaśnili w uzasadnieniu, że obniżenie długoterminowej oceny ratingowej depozytów BGŻ jest następstwem zmiany oceny ratingowej większościowego akcjonariusza tego banku, czyli Rabobanku. Moody’s obcięła rating holenderskiego banku trzy dni wcześniej. Jednocześnie agencja podkreśliła, że prawdopodobieństwo wsparcia Rabobanku dla BGŻ pozostaje wciąż bardzo wysokie.

W połowie czerwca inna agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating Banku Zachodniego WBK A- do BBB. I w tym przypadku zmiana oceny, jak podano w komunikacie, nastąpiła na skutek obniżenia ratingu podmiotu dominującego w akcjonariacie BZ WBK, czyli hiszpańskiego banku Santander.