Sprzedaż detaliczna (jeszcze) rośnie

Sprzedaż detaliczna (jeszcze) rośnie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sprzedaż detaliczna, która jest składową konsumpcji, w maju wzrosła o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. oraz o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym 
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej ponownie zaskoczyły ekonomistów. Część z nich przygląda im się jednak z dystansem i przestrzega przed zbytnim optymizmem.
Sprzedaż detaliczna, która jest składową konsumpcji, w maju wzrosła o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. oraz o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu realnym wzrost sięgnął 4,3 proc. Ekonomiści szacowali wzrost sprzedaży detalicznej średnio o 7 proc. rok do roku.

Dynamika sprzedaży detalicznej jest indeksem mierzącym wartość comiesięcznej sprzedaży detalicznej realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Zmiany tego wskaźnika najlepiej obrazują tendencje w wydatkach konsumpcyjnych społeczeństwa. Wyższa wartość tego wskaźnika w maju bieżącego roku to sygnał lepszych wyników finansowych spółek spowodowanych wyższą wartością sprzedaży.

Pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży w maju mogło mieć zbliżające się EURO 2012, o czym świadczą wzrosty w takich kategoriach jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe oraz meble, RTV i AGD.

Ekonomiści spodziewają się jednak, że po zakończeniu mistrzostw, w warunkach spadku realnych wynagrodzeń oraz relatywnie słabej sytuacji na rynku pracy dynamika sprzedaży detalicznej ponownie powróci na niższe poziomy.