Jeden z dinozaurów zniknie z GPW? Akcjonariusze zawarli porozumienie

Jeden z dinozaurów zniknie z GPW? Akcjonariusze zawarli porozumienie

Indyki
Indyki Źródło:Pixabay / Capri23auto
Akcjonariusze Indykpolu, jednej z najdłużej notowanych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarli porozumienie, w myśl którego firma ma się wycofać z GPW.

Jedna z najdłużej notowanych spółek na warszawskim parkiecie, rozważa wyjście z giełdy. To jeden z głównych warunków umowy akcjonariuszy większościowych. Indykpol zawarł porozumienie ze spółkami Rolmex i Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz. Posiadają oni łącznie niemal 2,5 mln akcji, co stanowi ponad 78 proc. kapitału zakładowego. Przekłada się to na ponad 90 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Porozumienie

W ramach porozumienia akcjonariusze zobowiązali się do:

  1. Podjęcia wspólnie działań niezbędnych do nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Rolmex i spółka
  2. Zgodnego głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym
  3. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy strony wyznaczają Rolmex jako stronę porozumienia wskazaną do wykonywania obowiązków zawiadamiającego, wynikających z art. 69 ustawy

Indykpol jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1994 roku. Tylko dziewięć spółek może się pochwalić dłuższym stażem na GPW. W 2018 roku spółka zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 891,48 mln zł.

Czytaj też:
GPW rozpoczyna publikację indeksu giełd regionu Trójmorza. „Ma szanse stać się gospodarczym sercem Europy”

Źródło: WPROST.pl / ISBNews / bankier.pl