Spółki ogłaszają plany na dywidendy. Żywiec wypłaci 32 zł, Agora nic

Spółki ogłaszają plany na dywidendy. Żywiec wypłaci 32 zł, Agora nic

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Niektóre spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych poinformowały o swoich planach dotyczących dywidend. Żywiec rekomenduje wypłatę 32 zł na akcję, z kolei Agora nie jej zamierza wypłacać.

Grupa Żywiec poinformowała, że zysk za rok obrotowy 2020, w wysokości ponad 250 mln zł, zamierza rozdzielić następująco:

  1. przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 185 727 587,68 zł oraz część zysku za rok 2020 w wysokości 142 955 196,32 zł na wypłatę dywidendy za rok 2020 w łącznej wysokości 32 zł za jedną akcję,
  2. mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 10 listopada 2020 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 16 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392 zł, tj. kwota 16 zł za jedną akcję,
  3. przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 107 495 678,72 zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na  od 1991 r.

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Z kolei zarząd Agory zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok, podała spółka.

„Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest związane z niepewnością gospodarczą oraz trudnym do oszacowania dalszym wpływem pandemii COVID-19 i jej skutków na działalność operacyjną i wyniki finansowe zarówno Agory, jak i Grupy Agora. W okolicznościach tak dużej niepewności zarząd Agory uznał za uzasadnione zatrzymanie środków gotówkowych w spółce i rekomendowanie niewypłacania dywidendy za 2020 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej grupy” – czytamy w komunikacie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą”Gazety Wyborczej„ i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia TOK FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Czytaj też:
CD Projekt tłumaczy się z opóźnień. Do dyskusji włączył się Elon Musk