Giełda Papierów Wartościowych wybrała prezesa na nową kadencję. Nie było zaskoczeń

Giełda Papierów Wartościowych wybrała prezesa na nową kadencję. Nie było zaskoczeń

Marek Dietl
Marek Dietl Źródło:Newspix.pl / TEDI
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wybrała prezesa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przychyliło się do wniosku większościowego udziałowca, czyli Skarbu Państwa.

Marek Dietl pozostanie prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na kolejną kadencję. Nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW, powołało go na wniosek Skarbu Państwa, reprezentującego 35,01 proc. kapitału zakładowego spółki. Podczas głosowania oddano 33 060 074 głosy, przeciwko 3 356 339 głosów, wstrzymało się 1 073 209 głosujących. Należy wspomnieć, że Marek Dietl był jedynym zgłoszonym kandydatem, a jego kandydaturę przedstawiło Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Marek Dietl, nowy – stary prezes

Marek Dietl jest od 2017 roku Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od 2012 roku adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK).

Prezes jest absolwentem SGH, a tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow jako junior fellow. W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK) najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Przed dołączeniem do zespołu KFK Pan Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizującej się w zarządzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta (w roku 1999) do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata.

Posiada duże doświadczenie związane z rynkiem finansowym. Oprócz wspomnianej powyżej 4-letniej pracy w Krajowym Funduszu Kapitałowym ukończył specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 2008-2013 był mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia do września 2017 roku zasiadał w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo.

Czytaj też:
Giełda Papierów Wartościowych kupi zagraniczną konkurencję. Podano szczegóły