Nie będzie powrotu do niższych stawek VAT. Rząd tłumaczy powody

Nie będzie powrotu do niższych stawek VAT. Rząd tłumaczy powody

VAT, podatki (zdj. ilustracyjne)
VAT, podatki (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / johan10
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładający m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 7 proc. i 22 proc. – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Powrót do niższych stawek VAT w wysokości 22 i 7 procent miał nastąpić od 1 stycznia 2021 roku. W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów poinformowano, że tak się nie stanie.

Ze względu na pandemię COVID-19, powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony - czytamy w komunikacie.

Kiedy powrót do niższych stawek VAT?

Rząd zapowiada, że powrót do stawek 22 i 7 procent nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż – 6 proc.)

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu

Ministerstwo Finansów: Przeszkodziła epidemia COVID-19

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła te warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały one spełnione „w sposób trwały”. „Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej” – podkreśla Ministerstwo Finansów, tłumacząc potrzebę nowelizacji.

W ocenie resortu finansów, działania, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Zgodnie z szacunkami w aktualizacji programu konwergencji (APK), działania rządu związane z epidemią, a także niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7 proc. PKB w 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z kolei do 55,2 proc. PKB.

Podwyżka miała być tymczasowa

W 2010 roku stawki VAT podwyższone zostały o 1 pkt procentowy (z 22 procent na 23 procent i z 7 procent na 8 procent) tymczasowo. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.

Czytaj też:
Uproszczenie podatku VAT. Ministerstwo Finansów: Przyjęcie ustawy planowane w III kwartale

Źródło: WPROST.pl / ISB News
 0

Czytaj także