Rzecznik MŚP apeluje o zmiany w nowelizacji ustawy o VAT. Rozwiązania są „niesprzyjające przedsiębiorcom”

Rzecznik MŚP apeluje o zmiany w nowelizacji ustawy o VAT. Rozwiązania są „niesprzyjające przedsiębiorcom”

VAT, podatki (zdj. ilustracyjne)
VAT, podatki (zdj. ilustracyjne) Źródło:Fotolia / johan10
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował o zmianę projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT) i wprowadzenie zapisów o bezterminowym obowiązywaniu wiążących informacji stawkowych (umożliwiających odpowiednią klasyfikację towarów i usług i przypisujących odpowiednią stawkę VAT).

„Przedmiotowa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług to pomysły na uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Niestety, oprócz niektórych korzystnych rozwiązań znalazły się w nim propozycje zmian oceniane przez Rzecznika MŚP jako niesprzyjające przedsiębiorcom. Wśród tych propozycji należy wymienić, chociażby czasowe obowiązywanie Wiążących Informacji Stawkowych (przez 3 lata, obecnie, co do zasady, obowiązują bezterminowo)” – napisał Rzecznik MŚP w piśmie skierowanym do ministra finansów.

W ocenie Rzecznika, temporalne obowiązywanie instytucji prawa podatkowego, jaką jest WIS, w szczególności mającej dla podatników walor ochronny, stanowi „naruszenie zasady pewności prawa oraz stanowi dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (związane z koniecznością ‚pilnowania’ terminu ważności WIS i występowania o kolejną WIS w sytuacji wygaśnięcia dotychczasowej)”.

Wyższe limity na prezenty

Jednocześnie Rzecznik MŚP zaapelował o podniesienie limitu prezentów niskiej wartości do 45 zł (projekt zakłada podwyższenie z 10 do 20 zł) oraz kwoty prezentów ewidencjonowanych do co najmniej 150 zł (równowartości 30 euro).

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na III kw. 2020 r.

Projekt zawiera szereg przepisów doprecyzowujących i upraszczających oraz ułatwień dla podatników. Zmienione mają zostać m.in. przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

Planowane są ułatwienia dla eksporterów wz. z zastosowaniem stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. MF chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co - w ocenie resortu - ma poprawić sytuację eksporterów. Planowane jest także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE dot. potwierdzania wywozu towarów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B, obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

MF chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

Koszt dla budżetu w roku przyszłym został oszacowany na ok. 160 mln zł.

Czytaj też:
Ważne zmiany w podatkach. Rada Ministrów przygotowała nowe limity uprawniające do korzystania z obniżonej stawki