Podatek od reklam uderzy nie tylko w media. Odczują go również kina

Podatek od reklam uderzy nie tylko w media. Odczują go również kina

Kino, pandemia koronawirusa
Kino, pandemia koronawirusa Źródło: Shutterstock
Podatek od reklam uderzy nie tylko w media, ale również w kina. Informacje na ten temat znaleźliśmy w uzasadnieniu do projektu kontrowersyjnej ustawy.

Nie tylko prasa, telewizja, radio i media internetowe, ale także kina. Kontrowersyjny podatek od reklam, przeciwko któremu trwa dziś akcja protestacyjna, obejmie także operatorów kin w myśl ustawy o kinematografii.

„Podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą w świetle przepisów projektu dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi reklamy, określone w art. 5 projektu ustawy” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Kino zostało w projekcie zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

Kolejny cios dla kin

Jeśli podatek faktycznie wejdzie w życie, to dla kin będzie to kolejny cios po wielomiesięcznych lockdownach. Mimo odmrożenia kin od 14 lutego wiele sieci zapowiada, że nie ma zamiaru się otwierać. Jest to spowodowane nie tylko tym, że rząd nie konsultował z nimi warunków otwarcia, ale także niepewnością, czy zaraz znów nie będą musiały się zamykać. Kina miałyby również duży problem z repertuarem. Większość dużych premier kinowych została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość ze względu na pandemię koronawirusa.

Gdzie trafią pieniądze?

Pieniądze ze składek mają trafić do trzech funduszy. Pierwszy z nich to dobrze znany Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ten cel przeznaczone będzie 50 proc. wpływów z nowego podatku. Drugi to Fundusz wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Na ten cel trafi 35 proc. składek. Celem jego działania będzie wspieranie rozwoju mediów, promowanie dziedzictwa narodowego, polskiego dorobku kulturalnego i sportu, a także rozwoju radiofonii i kinematografii. Trzeci fundusz, który otrzyma 15 proc. wpływów z podatku to Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy, zajmie się on finansowaniem pilnych prac konserwatorskich i restauratorskich.

Czytaj też:
Robert Feluś: Bez wolnych mediów społeczeństwo będzie chore

Źródło: WPROST.pl
 2

Czytaj także