Mniej biurokracji. ZUS chce odciążyć przedsiębiorców

Mniej biurokracji. ZUS chce odciążyć przedsiębiorców

Adam Abramowicz
Adam Abramowicz Źródło:Biuro Rzecznika MŚP
ZUS proponuje łatwiejszy system rozliczania zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, jest też gotów zrezygnować z części wniosków, jakie do tej pory składali ubezpieczeni.

11 maja odbyły się konsultacje przedsiębiorców z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zorganizował je Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W trakcie posiedzenia w formie online zostały zaprezentowane plany automatyzacji rozliczeń zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej. Adam Abramowicz przekonuje, że to słuszny kierunek.

Obsługa administracyjna składek i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przez przedsiębiorców niesie ze sobą spore koszty. Zmiany zaproponowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odciążą przedsiębiorców zarówno jeśli chodzi o same koszty obliczania składek i przesyłania dokumentów, ale również dadzą firmom więcej czasu na koncentrowanie się na samej działalności gospodarczej, a nie na biurokratycznych obowiązkach” – podkreślił Rzecznik MŚP.

Składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS odciąży przedsiębiorców

ZUS jest gotów przejąć obowiązek ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W praktyce miałoby to wyglądać tak, że przedsiębiorca za pomocą pliku wygenerowanego przez program kadrowo-płacowy jednym kliknięciem przekaże do ZUS dane o osiągniętym dochodzie i przerwach w zatrudnieniu pracownika, a następnie na nowej platformie PUE zaakceptuje wyznaczone stawki.

Z tego poziomu będzie mógł także wygenerować gotowy wzór przelewu i opłacić składki. Dodatkowo, każdy płatnik składek będzie za pomocą systemu informowany o zaległościach, czy kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek lub przekroczeniu 30-krotności wynagrodzenia. Będzie on miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka oraz jaka wysokość została ustalona dla każdego z nich.

Nasze programy dotyczące automatyzacji są zgodne z wieloma postulatami, jakie zgłaszali przedsiębiorcy – zapewniła podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS. – Programy mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej. Wcześniejsze reformy (np. elektroniczne zwolnienia), które zostały wprowadzone przed pandemią spełniły swoją rolę – dodała.

Mniej biurokracji. Najważniejsze propozycje

  1. Wprowadzenie JPU (Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego) – w przypadku niezłożenia pliku zasady sporządzania rozliczenia ustalane są z urzędu
  2. Zmiana terminów płatności – do 10. dnia następnego miesiąca płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie, do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy.
  3. Informacja roczna dla ubezpieczonego – ZUS do 28 lutego zamieszcza na PUE zestawienie roczne dotyczące danych zaewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku.
  4. Elektroniczna korespondencja, szybsza komunikacja.

Zasiłki z automatu, bez wniosków

Obsługa administracyjna składek nie była jedynym tematem poruszonym w trakcie dyskusji. ZUS przedstawił również projekt automatyzujący procesy przyznawania zasiłków. W większości przypadków ZUS ma przecież informację – lub łatwo może ją uzyskać – o tym, że ubezpieczony uzyskał prawo do zasiłku. W przypadku zasiłku chorobowego i opiekuńczego formularz e-ZLA skutecznie zastąpi wniosek, a w przypadku zasiłku macierzyńskiego – informacja od pracodawcy o udzielonym urlopie.

Czytaj też:
Przedsiębiorcy będą zwalniać i obniżać pensje

Źródło: WPROST.pl