Podatek od psa w górę. Podpowiadamy, kto zapłaci więcej

Podatek od psa w górę. Podpowiadamy, kto zapłaci więcej

Pies, zdjęcie ilustracyjne
Pies, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Jonathan Daniels
W przyszłym roku wzrośnie maksymalna wysokość podatku od psa. Nie ma to jednak większego znaczenia dla właścicieli zwierząt, bo gminy pobierają niższe opłaty, a wiele (wśród nich Warszawa, Poznań i Wrocław) całkowicie zwolniły mieszkańców z tego podatku.

W tym roku stawka maksymalna stawka podatkowa za posiadanie psa wynosi 130,30 zł. W przyszłym podskoczy do 135 zł. Dla niektórych właścicieli psów to zła wiadomość, bo to kolejna kropla w morzu podwyżek, ale dla równie wielu jest to bez znaczenia, bo w ich gminach i tak nie pobiera się podatków od psów lub są pobierane w znacznie niższej kwocie. Powyższa stawka 135 zł to maksymalna granica, a o wysokości zobowiązania decyduje rada gminy.

Wiele z nich w ogóle nie pobiera żadnych opłat. Informację o tym, czy nasza gmina życzy sobie wnoszenia daniny, dostępna jest na stronie internetowej urzędu gminy. Mieszkającym w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach podpowiadamy, że w tych miastach do tej pory nie trzeba było płacić podatku, a to tylko kilka przykładów z brzegu.

Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Nawet jeśli w gminie nie wprowadzono ogólnego zwolnienia z podatku od psa, to są pewne kategorie osób, które i tak nie zapłacą. I tak, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Do kiedy należy zapłacić podatek?

Opłata powinna być uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies dołączył do naszego domu w drugiej połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej. Jeśli w gminie pobierany jest podatek, właściciel psa ma obowiązek zarejestrowania go. Gdy jednak takiej opłaty się nie pobiera, rejestracja nie jest obowiązkowa.

Czytaj też:
Na nic uwagi. Choć Polski Ład roi się od błędów, i tak trafi do Sejmu

Opracowała:
 1

Czytaj także