Pomyłki w PIT-ach. Urzędnicy rozsyłają wezwania

Pomyłki w PIT-ach. Urzędnicy rozsyłają wezwania

Rozliczenie PIT
Rozliczenie PIT Źródło:Shutterstock
Podatnicy dostają wezwania w sprawie błędów w zeznaniach. Jeśli poprawią je do końca kwietnia, unikną kary. Lista „typowych błędów” w rozliczeniach jest długa.

To już dosłownie ostatnie godziny, by złożyć deklarację PIT za 2023 rok. Większość podatników już to zrobiła – w pierwszej kolejności osoby, którym należy się zwrot podatku. O północy 30 kwietnia system Twój e-PIT przestanie przyjmować wnioski i zacznie się automatyczne wystawianie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

PIT 2023. Skarbówka wzywa do uzupełnienia braków

Dzięki rozpowszechnieniu samodzielnych rozliczeń pracownicy skarbówki mają dużo mniej pracy z naszymi deklaracjami niż w latach poprzednich, gdy musieli sczytywać papierowe deklaracje i przeliczać dane z nich. Dziś jest dużo szybciej, co nie oznacza, że pracownicy skarbówki nie mają żadnych obowiązków związanych z naszymi deklaracjami. Kontrolują poprawność rozliczeń i wzywają podatników do poprawienia błędów.

„Rzeczpospolita” przypomniała, że skarbówka już się zabrała do sprawdzania deklaracji, które wpłynęły w ostatnich dwóch miesiącach. Wywyła wezwania do uzupełnienia braków. Nie warto ignorować takiej korespondencji.

- Jeśli zdążymy przed końcem kwietnia poprawić zeznanie i zapłacić PIT w prawidłowej wysokości, nic nam nie grozi. Ani kary, ani odsetki –powiedział cytowany przez „Rz” dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Jeśli pomyłka wypłynie później, wówczas trzeba zapłacić zaległość z odsetkami.

Najczęstsze pomyłki w PIT

InFakt przygotował zestawienie najczęstszych nieprawidłowości przy składaniu PIT.

Częstym błędem jest wybranie nieodpowiedniego formularza rozliczeniowego, a to przecież pierwszy krok do poprawnego rozliczenia rocznego. Pamiętaj, że wybór druku zależy od źródła przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania:

  • PIT-37 – najpopularniejszy ze składanych druków. Wykażesz w nim przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie czy dzieło, ale także otrzymane świadczenia z ZUS, takie jak emerytura czy renta;
  • PIT-36 – składasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), w tym także gdy otrzymujesz dochody z zagranicy, samodzielnie odprowadzasz zaliczki albo rozliczasz dochody małoletnich dzieci;
  • PIT-36L – wybierasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%;
  • PIT-28 – dotyczy Cię, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub jeśli otrzymujesz przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
  • PIT-38 – składasz, jeśli otrzymałeś przychody z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów;
  • PIT-39 – obowiązuje Cię, jeśli otrzymałeś przychody z tytułu zbycia nieruchomości.

Wybór niewłaściwego formularza rozliczeniowego dotyczy najczęściej przedsiębiorców, którzy np. dokonali zmiany formy opodatkowania albo źle skonfigurowali swój program księgowy. Dlatego tak ważna jest dokładna weryfikacja składanych dokumentów, w których określamy wybraną formę opodatkowania oraz stosowanie prawidłowej formy rozliczeń w trakcie roku podatkowego.

Złożenie zeznania rocznego po terminie

Sporo osób przez przeoczenie lub roztargnienie składa zeznanie podatkowe z opóźnieniem. Tymczasem przepisy nakładają na podatnika obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30.04 (jeśli jest to dzień wolny, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy). Do niedawna terminy złożenia poszczególnych zeznań rocznych były różne, ale aktualnie zostały ujednolicone.

Wybór niewłaściwego Urzędu Skarbowego

Zeznanie roczne składa się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Powszechnym błędem podczas wypełniania zeznania rocznego jest wybranie go na podstawie adresu zameldowania.

W przypadku przeprowadzki deklarację roczną składasz do urzędu właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania.

Błędne dane identyfikujące podatnika

Składając zeznanie roczne, musisz podać dane identyfikujące, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia oraz numer PESEL lub NIP. Bardzo częstym błędem, szczególnie u osób prowadzących działalność gospodarczą, jest podanie błędnego numeru identyfikacyjnego.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej zawsze posługują się numerem PESEL. Natomiast przedsiębiorcy używają numeru NIP – również w sytuacji, gdy w momencie składania zeznania działalność jest zawieszona.

O pozostałych typowych błędach popełnianych przez podatników piszemy w tekście poniżej.

Czytaj też:
Niewłaściwy formularz, spóźnienie… Najczęstsze błędy przy rozliczaniu podatku
Czytaj też:
PIT. Co z osobami, które nie rozliczą się do 30 kwietnia?

Opracowała:
Źródło: Wprost