AML dla Blockchain i cyfrowych walut

AML dla Blockchain i cyfrowych walut

Dodano:   /  Zmieniono: 1
AML dla Blockchain i cyfrowych walut
AML dla Blockchain i cyfrowych walut Źródło: Flickr /
Technologia blockchain, czyli zdecentralizowanej bazy danych poza swoją początkową rolą – jako nośnik wartości monetarnej zaczyna zyskiwać zupełnie nowe znaczenie. Największe banki –  Barclays i Santander inwestują w jej rozwój miliony dolarów. Protokół, który umożliwia zapis danych w formie dużo bardziej bezpiecznej i transparentnej niż dotychczas dostępne systemy ma też wiele innych potencjalnych zastosowań takich jak: inteligentne kontrakty, rejestr własności nieruchomości, rynki predykcyjne czy cyfrowe podpisywanie dokumentów.

Bitcoin - cyfrowa waluta, stworzona w 2009 roku. Otwarto źródłowa (każdy może sprawdzić jej kod i mechanizm), działająca w sieci peer-to-peer. Kapitalizacja rynkowa dla 15 800 000 Bitcoinów wynosi 9,5 miliarda USD (cena 600 USD za jednostkę – wrzesień 2016). Dzienny wolumen transakcji na giełdach wymiany bitcoinów to ponad 100 milionów dolarów. Bitcoiny istnieją tylko i wyłącznie w formie zapisu cyfrowego. Są instrumentem na okaziciela (ten kto zna klucz prywatny jest właścicielem danego adresu).

Blockchain - zdecentralizowana baza danych w formie “łańcucha bloków”. Każdy blok zawiera znacznik czasu oraz hash poprzedniego bloku.  Blockchain to publiczna “księga” wszystkich płatności wysłanych w bitcoinach.  “Blockchain jest technologią, która pozwala ludziom nieznającym się nawzajem zaufać wspólnemu zapisowi wydarzeń. Może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest pewność co do jakichś zdarzeń, a z kolei nie ma pewności co do prawdziwości tego, co mogą przedstawić inni” - Bank of England

Łącznie transakcje w cyfrowych walutach wynoszą powyżej 40 miliardów dolarów miesięcznie. Korzysta z nich już ponad 70 milionów użytkowników. Jest to rynek nieuregulowany na którym pojawiła się potrzeba Compliance. Spośród 50 największych giełd wymiany elektronicznych monet tylko połowa przestrzega zasad AML i KYC. Tę lukę wypełnia usługa Coinfirm.io czyli platforma umożliwiająca weryfikację pochodzenia środków, częstotliwości i rodzaju przelewów oraz analizę profili i zachowań użytkowników korzystających z blockchain. Do dotychczasowych danych zostaną dołączone informacje pochodzące z Bisnode (będącego liderem na rynku business intelligence). Obie firmy integrują swoje usługi tak aby wspólnie dostarczać na rynek najlepsze i najbardziej dokładne informacje o podmiotach.

Fragment raportu dotyczący adresu, który był użyty do handlu na AgoraMarket (czarny rynek dostępny wyłącznie w anonimowej sieci TOR)

Czynniki ryzyka w płatnościach dokonywanych w cyfrowych walutach:

U-turn (zwrotne)

  • W których opłata jest nadzwyczajnie wysoka, co powoduje, że znaczna część środków jest przekazywana do górnika
  • Z wysoką opłatą powodujące przyspieszenie transakcji
  • Multiple Input / multiple output – w których ten sam adres pojawia się zarówno jako wejście i wyjście
  • Z nowymi adresami
  • Płatności w których adresy wejścia i wyjścia są trudne lub niemożliwe do odszyfrowania
  • Napisane „ręcznie“
  • Gdy węzeł, który potwierdził transakcję jako pierwszy znajduje się w kraju objętym sankcjami
  • Gdy wartość płatności danego użytkownika znacznie przekracza średnią wartość transakcji lub średnie wartości transakcji różnią się znacząco w kolejnych okresach
  • Transakcje, których wartość przekracza równowartość 15 000 USD

Dotychczas brak Compliance był przeszkodą w połączeniu walut cyfrowych, takich jak Bitcoin z tradycyjnym systemem finansowym. Firmy działające w tym obszarze mają do czynienia z niepewnością, gdyż banki i inne instytucje finansowe nie są w stanie skutecznie przestrzegać wymogów prawnych w obrębie transakcji blockchain.

Problemy wokół zgodności i analizy ryzyka w tradycyjnym systemie finansowym są dobrze znane i powtarzają się w ekosystemie blockchain. Podmioty działające na tym rynku starają się ograniczyć koszty weryfikacji danych i teraz staje się to możliwe. Firmy i instytucje otrzymują bardzo dużo informacji związanych tożsamością i pochodzeniem pieniędzy i muszą poświęcić ogromną ilość pracy, czasu i środków, aby je przeanalizować, wyciągnąć wnioski i podjąć właściwe decyzje – czy zaakceptować danego klienta, czy też ryzyko z nim związane jest zbyt wysokie.

Usługi Bisnode i Coinfirm pomogą zmienić i uprościć tę sytuację. Firmy dostarczą wspólnie tego rodzaju zasoby jak jasne i przejrzyste oceny, analizy i wskazówki umożliwiające szybkie podjęcie trafnych decyzji obniżając koszty i minimalizując ryzyko transakcji ze wszelkimi podmiotami.

To jest ogromny krok dla cyfrowych transakcji w zakresie compliance. Dzięki współpracy Bisnode i Coinfirm, firmy które preferują dokonywanie transakcji w walucie cyfrowej ale boją się współpracy z anonimowymi firmami, potencjalne powiązanymi z terroryzmem lub działającymi na czarnym rynku, zyskają teraz możliwość zdobycia wartościowych informacji – mówi Andrzej Osiński, Country Manager, Bisnode Poland.

Autor: Pawel Aleksander dla Coinfirm.io