Wartościowe treści dla Google – wpływ content marketingu na wyniki wyszukiwania
Materiał partnera

Wartościowe treści dla Google – wpływ content marketingu na wyniki wyszukiwania

Content marketing
Content marketing Źródło: mat. prasowe
Presell pages, katalogowanie i tworzenie zaplecza na Wordpressie stanowią metody pozycjonowania odchodzące w niepamięć. Relikty przeszłości zastępuje content marketing, który skutecznie zwiększa widoczność stron internetowych w Google. Najpopularniejsza wyszukiwarka wywiera nacisk na publikację w Internecie unikalnych treści wysokiej jakości, które stanowią wartość nie tylko dla jej robotów, ale przede wszystkim dla użytkowników.

Dlaczego content marketing wypiera inne formy pozycjonowania?

Krótkie i mało wartościowe teksty reklamowe z linkami odsyłającymi do stron, dodawane do specjalnych serwisów presell pages przestały mieć istotną wartość pozycjonującą w momencie wprowadzenia przez Google algorytmów Panda i Pingwin. Update'y te wprowadzone zostały, aby przeciwdziałać nieetycznym metodom pozycjonowania. W Polsce z Pandą mamy do czynienia od sierpnia 2011 roku. Algorytm został wprowadzony w celu zwiększenia widoczności witryn wysokiej jakości, które zawierają treści użyteczne dla odbiorców. Powoduje, że warto postawić na tworzenie wartościowych materiałów nawet, jeżeli miałyby być publikowane rzadziej niż na częste publikacje niskiej lub średniej jakości. Niedługo po Pandzie, swoje działania rozpoczął algorytm Pingwin. Pingwin jest algorytmem analizującym linki prowadzące do docelowej strony internetowej pod względem ich jakości. Algorytmy wymuszają udostępnianie wartościowych treści i naturalne linkowanie.

Content marketing

Content marketing – czysty zysk nie tylko dla sklepów internetowych

Content marketing czyli marketing treści jest rodzajem strategii marketingowej, która opiera się na opracowywaniu wartościowej treści, określanej mianem contentu, i jej promowaniu. Przy czym działania promocyjne koncentrują się na określonej grupie odbiorców w celu uzyskania zainteresowania potencjalnych klientów. Content marketing jest skutecznym narzędziem pozyskiwania klientów dla sklepów internetowych, ale również odbiorców serwisów z różnych branż i blogów, ponieważ:

 • powoduje zwiększenie ruchu na stronie,
 • umożliwia wchodzenie w interakcje z użytkownikami,
 • wpływa na poprawę wizerunku,
 • przyczynia się do wzrostu konwersji,
 • ułatwia dotarcie do nowych unikalnych odbiorców,
 • powoduje wzrost świadomości marki,
 • sprzyja budowaniu zaangażowaniu klientów wobec marki,
 • powoduje tworzenie długofalowej relacji z klientem,
 • zapewnia wysoką efektywność i długotrwałe rezultaty.

Wymienione czynniki przekładają się na czerpanie zysków z prowadzonej działalności. Content marketing sięga po takie narzędzia jak:

 • artykuły eksperckie,
 • infografika,
 • e-book,
 • video,
 • podcast,
 • webinar.

Content marketing zapewnia naturalne i bezpieczne pozycjonowanie w Google. Stanowi odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy poszukują konkretnych informacji i są przytłoczeni nachalnymi przekazami reklamowymi. Zarówno odbiorcy, jak i właściciele stron czerpią wymierne korzyści ze strategii content marketingowej.

Content marketing

Kompleksowa strategia content marketingowa

Profesjonalnie opracowana strategia content marketingowa obejmuje szereg działań, które prowadzą do osiągnięcia wcześniej wymienionych korzyści. Istotne kwestie to:

1. Zdefiniowanie grupy docelowej

Określenie grupy docelowej jest konieczne, aby dostarczyć materiały, które najbardziej interesują tę grupę. Dla jednej grupy będą to wpisy na blogu, a dla innej infografiki lub e-booki. Zdefiniowanie grupy docelowej jest ważne dla aktualnie prowadzonych akcji marketingowych, jak i tych, które będą realizowane w przyszłości.

2. Analiza konkurencji

Odkrycie zalet i wad konkurencji umożliwia wyłonienie i podkreślenie atutów firmy lub innego podmiotu w tworzonych materiałach content marketingowych.

3. Analiza spójności dotychczasowych treści z wdrażaną strategią

W strategii content marketingowej istotną rolę odgrywa spójność, co oznacza, że aktualne działania muszą nawiązywać do dotychczas stworzonych treści – dotyczy to przede wszystkim takich kwestii jak tworzenie kolejnych wpisów na blog.

4. Analiza i monitoring marki w Internecie

Warto wiedzieć, po jakie środki przekazu odbiorcy sięgają najczęściej – czy są to regionalne strony internetowe, serwisy eksperckie czy też magazyny w formie papierowej. Równocześnie ważne jest kontrolowanie, w jakich miejscach najczęściej jest mowa o firmie lub innym podmiocie objętym strategią content marketingową i jakie opinie się pojawiają. Najwięcej przekazów znajduje się w Internecie, dlatego monitoring marki powinien koncentrować się głównie na tym obszarze.

5. Określenie terminów i celów poszczególnych działań

Jak w przypadku każdego planu marketingowego, konieczne jest wyszczególnienie kolejnych działań i wyznaczenie terminów ich realizacji.

6. Wybór tematów materiałów content marketingowych i dobór słów kluczowych

Profil marki i określenie grupy docelowej stanowią podstawę wyboru tematyki, która ma się znaleźć w materiałach content marketingowych. Nie można też zapominać o umieszczaniu w tekstach słów kluczowych, które powodują zwiększenie konwersji. Podstawę pozycjonowania stanowią wartościowe treści, w których zawarto odpowiednie słowa kluczowe.

7. Dodawanie linków

Content marketing polega także na dodawaniu linków do publikowanych artykułów. Ilość linków jest zależna od długości artykułu, ale zawsze powinna być dyskretna.

8. Optymalny dobór form przekazu

Dzięki określeniu grupy docelowej o wiele łatwiej zdecydować czy działania content marketingowe mają opierać się na wpisach blogowych, newsletterach, e-bookach, recenzjach, raportach, zdjęciach, infografikach, video lub innych środkach przekazu.

9. Wybór kanałów dystrybucji

Przygotowane materiały muszą znaleźć się w sieci internetowej, ale trzeba wiedzieć, w jakich miejscach dokładnie warto publikować treści, aby trafiły do właściwej grupy odbiorców, a to zadanie ułatwia monitoring marki.

10. Ocena rezultatów działań content marketingowych

Skuteczny content marketing nie ogranicza się do opracowania i wdrożenia odpowiednich działań, ale również polega na długofalowym monitoringu pozwalającym na ocenę ich efektywności.

Warto wziąć pod uwagę, że social media takie jak Facebook lub Twitter stanowią niezwykle skuteczne kanały dystrybucji treści rozmaitego gatunku – od artykułów, przez infografikę, po video i webinary.

Optymalizacja treści w oparciu o audyt SEO

Zwraca się uwagę na optymalizowanie treści zawartych na stronie firmowej i w każdym innym serwisie, ale odpowiednia optymalizacja SEO jest niezwykle istotna także z perspektywy content marketingu. Wśród wymienionych narzędzi marketingu treści największą wartość mają artykuły eksperckie, ale warto wykorzystywać wszystkie formy promocji, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu są indeksowane przez robota Google, co wpływa na widoczność witryn w wynikach wyszukiwania.

Optymalizacja umożliwia zwiększenie ruchu na stronie z naturalnych wyników wyszukiwania. Każda strona internetowa powinna być przyjazna dla użytkowników i dostosowana do wytycznych dla webmasterów przedstawianych przez Google. Optymalizacja polega na dostosowaniu serwisu do wskazówek. Dotyczy to nie tylko samej witryny, ale też wszystkich treści tworzących content marketing w jej ramach, np. artykułów na blogach firmowych, ale ponadto wszelkich materiałów udostępnianych w zewnętrznych serwisach internetowych. Aby wdrażane działania zapewniły oczekiwane efekty, warto zaplanować je w oparciu o audyt SEO. O audycie mówi się zwykle w odniesieniu do zawartości witryny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić audyt dotyczący kampanii content marketingowej. Wówczas każdy artykuł lub materiał innego rodzaju może zostać zbadany pod kątem istotnych elementów SEO. Ocena słabych i mocnych punktów optymalizacji przygotowanych materiałów jest bardzo ważna dla przeprowadzenia działań content marketingowych o wysokiej skuteczności. Wykrycie problemów i przedstawienie pomocnych wskazówek sprzyja lepszej optymalizacji wskazanych elementów. Audyt SEO stanowi zbiór porad i zaleceń dla copywriterów, redaktorów i programistów ułatwiający wdrożenie zasad SEO istotnych dla pozycjonowania wszelkich treści. Przed zleceniem audytu, warto zapoznać z infografiką, która przedstawia przykładowe koszta SEO na polskim rynku.

Content marketing

Wartościowe artykuły – jakie warunki powinny spełniać?

Artykuły tworzone na użytek kampanii content marketingowych ze względu na swoją wysoką wartość dla odbiorców, są przez nich udostępniane. Dzięki temu ich pozycja, a co za tym idzie pozycja stron, do których odnośniki są w nich umieczone, podnosi się w naturalnych wynikach Google. Artykuły należy opracowywać zgodnie z zasadami SEO:

 • długość tytułu, czyli title w kodzie strony, nie powinna przekraczać 70 znaków i zaleca się zastosowanie słów kluczowych – słowa pojawiające się w pierwszej kolejności mają większą wartość dla robotów Google;
 • optymalna długość krótkiego opisu wyświetlającego się w wynikach wyszukiwania pod linkiem do danej strony, określanego w kodzie strony jako meta description, powinna wynosić 150-160 znaków;
 • należy wyszczególnić nagłówki, w kodzie strony figurujące jako znaczniki H, które wskazują robotom Google przewodnie treści artykułu – warto wykorzystać wiodące słowa kluczowe;
 • nie istnieją ścisłe reguły dotyczące występowania słów kluczowych w tekście – muszą się pojawiać, ale w sposób naturalny, aby tekst nie został nimi przesycony i najlepiej w różnych odmianach oraz formach synonimicznych, najważniejsze z nich powinny zostać wyboldowane lub wyróżnione w inny sposób.

Bez względu na to czy teksty są udostępniane na naszej stronie internetowej czy trafiają na serwisy zewnętrzne, podczas ich tworzenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • unikalność – nie należy kopiować tekstów z innych stron nawet, jeżeli chodzi o opisy producentów, zaleca się tworzenie każdego tekstu od nowa i jeśli to tylko możliwe, zamieszczanie ciekawych informacji, których nie można znaleźć w innych artykułach o podobnej tematyce;
 • optymalna długość – krótkie teksty nie wnoszą treści oczekiwanych przez użytkowników, zaleca się pisanie w sposób wyczerpujący temat, a jeżeli temat jest zbyt obszerny podzielenie go na kilka wartościowych artykułów;
 • podział tekstu na łatwo przyswajalne fragmenty – wzrok każdego człowieka ogarnia obrazy w sposób fragmentaryczny, dlatego w przypadku długiego bloku tekstu odbiorca będzie miał trudność z przyswojeniem informacji i szybko opuści stronę, więc należy rozdzielać go nagłówkami;
 • urozmaicenie – w tekście powinny być stosowane takie elementy jak pogrubienie tekstu, kursywa, wypunktowania, a także wszelkiego rodzaju obrazy, grafiki i infografiki, które ułatwiają przyswajanie treści i są przyjazne dla użytkowników.

Content marketing

Infografika pożądanym przekazem content marketingu

Przeglądając rozmaite serwisy internetowe, w oczy rzuca się dominacja dwóch form przekazu: tekstu i obrazu. Popularną formą łączącą obie struktury jest infografika, którą wykorzystuje się do zobrazowania kwintesencji długich artykułów lub przedstawienia dowolnej idei w sposób absorbujący uwagę. Prawdą jest, że odbiorcy chętnie koncentrują się na łatwo przyswajalnych treściach – zapamiętują obrazy i wyróżnione informacje, a nie teksty zbite w nieczytelne bloki. Posługiwanie się wszelkimi obrazami, również infografikami w content marketingu przyczynia się do efektywnego pozycjonowania, ale warto zadbać o odpowiednią optymalizację poprzez odpowiednie sformułowanie nazwy pliku graficznego. Nazwa powinna stanowić krótki opis zawartości grafiki. Rekomendowane jest zastosowanie słów kluczowych i zrezygnowanie z nic nie wnoszących znaków oraz cyfr. Należy również stworzyć atrybut ALT grafiki czyli opis alternatywny w kodzie strony. Ten opis także powinien odzwierciedlać zawartość obrazka i należy użyć słów kluczowych, ale bez stosowania ich w nadmiarze.

Od czego zależy koszt kampanii content marketingowej?

W wycenie kampanii content marketingowej bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby firmy, formy i ilość materiałów, jaka ma zostać stworzona, a także kanały dystrybucji. Im szerszy zakres działań, tym większe koszty. Strategia marketingu treści może być prowadzona niezależnie lub jako część szerszych działań pozycjonujących. Z realizacjami skutecznych strategii marketingu internetowego można zapoznać się na stronie firmy Mayko, która stanowi przykład prowadzenia działań skoncentrowanych na osiąganiu i utrzymywaniu wysokich pozycji stron w naturalnych wynikach wyszukiwania Google

 2

Czytaj także