Co konkretnie wpływa na kwotę i koszt kredytu gotówkowego?
Artykuł sponsorowany

Co konkretnie wpływa na kwotę i koszt kredytu gotówkowego?

Ratkomat
Ratkomat 
Jak ustalić ile naprawdę kosztuje kredyt? Jaka będzie wysokość raty? Takie pytanie zadaje sobie wielu przyszłych kredytobiorców. Niestety niewielu z nich zdaje sobie sprawę co konkretnie wpływa na całkowity koszt kredytu gotówkowego.

Banki promują swoją ofertę kredytową przede wszystkim informacjami o niskim, a czasami nawet zerowym, oprocentowaniu. Śledząc reklamowy przekaz można odnieść wrażenie, że na koszt kredytu gotówkowego mają wpływ wyłącznie odsetki. Nic bardziej mylnego – oprocentowanie nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, ile będzie kosztował kredyt. Jakie są zatem inne składniki jego całkowitej ceny? I co wpływa na ich wysokość?

Odsetki

Nie ulega jednak wątpliwości, że odsetki to jeden z najważniejszych kosztów dla kredytobiorców. O ich wysokości decyduje oprocentowanie nominalne. Odsetki naliczane są przez cały okres kredytowania i doliczane do każdej płaconej raty. Dlatego okres kredytu ma ogromny wpływ na całkowitą ich wysokość – im dłużej kredytobiorca spłaca zobowiązanie tym wyższe zapłaci odsetki.

Odsetki są najbardziej znanym ze składników ceny kredytu. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny element, a dużo wyższe koszty generowane są w zupełnie innym miejscu.

Opłaty prowizyjne

Prowizja jaką banki pobierają za udzielenie kredytu gotówkowego to jeden z najczęściej spotykanych sposobów różnicowania oferty kredytowej. Co to właściwie za opłata? Prowizja to jednorazowy koszt, jaki musi ponieść kredytobiorca w związku z zaciągnięciem zobowiązania.

Przykład: Prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 10 tysięcy złotych wynosząca 4% powoduje podniesienie ceny kredytu o 400 złotych. Opłata ta może być wniesiona jednorazowo lub doliczona do kwoty kredytu i rozłożona na raty.

Często prowizja pobierana przez bank nie jest uzależniona od długości okresu kredytowania. Taką samą prowizje zapłaci klient starający się o kredyt 12-to miesięczny jak i ten, który zobowiązanie będzie spłacał przez 60 miesięcy. Można zatem powiedzieć, że im dłuższy jest okres kredytowania tym mniejszy jest wpływ prowizji na całkowitą cenę kredytu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie to kolejny, często stosowany przez banki sposób na zwiększenie ceny kredytu. Na czym polega ubezpieczenie kredytu i jaki jest jego zakres? Ubezpieczenie najczęściej zabezpiecza spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy lub nagłego zdarzenia powodującego utratę możliwości zarobkowania. Może to być zarówno utrata pracy jak również wypadek powodujący brak możliwości dalszego uzyskiwania dochodów.

Oczywiście zabezpieczenie to nie jest darmowe. Z tytułu otrzymanej ochrony ubezpieczeniowej kredytobiorcy zobowiązani są do opłacania składki. Może być ona pobierana przez bank jednorazowo lub doliczana do każdej raty kapitałowo-odsetkowej.

Całkowita kwota do zapłaty

Jak zatem określić jaka jest całkowita cena zaciąganego kredytu gotówkowego? Najlepszym sposobem jest obliczenie i dodanie wszystkich elementów składających się na koszt, który musi ponieść kredytobiorca i porównanie ich z kwotą wypłaconą przez bank. Jak zrobić to szybko i sprawnie? Na przykład posługując się kalkulatorem kredytu gotówkowego na finanse rankomat.pl.

Innym dobrym sposobem jest zapoznanie się z RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Jest to wskaźnik procentowy, który informuje jaka jest faktyczna roczny koszt kredytu. Na pewno nie jest dobrym pomysłem porównywanie tylko jednego ze składników kształtujących ostateczną cenę kredytu.

Co wpływa na kwotę i koszt kredytu gotówkowego?

Niestety algorytmy wykorzystywane przez banki do określania wysokości i ceny kredytu gotówkowego to bardzo dobrze strzeżony sekret. Jednak nie jest tajemnicą, że na najwyższe kwoty i najniższe ceny mogą liczyć klienci o najwyższej wiarygodności kredytowej.

Rodzaj umowy a kredyt gotówkowy? Wysokość zarobków? Długość zatrudnienia? Dotychczasowa historia kredytowa? To wszystko czynniki, których analiza pozwala bankom podjąć decyzję dotyczącą warunków potencjalnego kredytu. Warto również pamiętać o negocjacjach przedstawionych przez bank warunków, które w wielu przypadkach prowadzą do uzyskania bardziej atrakcyjnej oferty.

PODSUMOWANIE

  • Cena kredytu gotówkowego jest uzależniona od kilku czynników.
  • Porównując ceny kredytów należy analizować wszystkie składowe mające wpływ na ich koszt.
  • Cena kredytu zależy od ryzyka jakie podejmuje bank. Klienci bardziej wiarygodni otrzymują zazwyczaj lepsze warunki finansowania.
  • Warto pamiętać o negocjacjach, dzięki którym oferta może być jeszcze bardziej atrakcyjna.
Źródło: finanse.rankomat.pl