Dobra informacja dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Dobra informacja dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, na którą czekały osoby spłacające kredyty. Nie było zaskoczenia. RPP postąpiła zgodnie z przewidywaniami ekspertów.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła utrzymać stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli – 1,75 proc. Obecny poziom utrzymuje się od 2015 roku.

„W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. W pierwszym kwartale roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,7 proc. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca, choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wyraźny wzrost inwestycji, w tym istotne ożywienie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw” – napisała RPP.

Raty kredytów nie wzrosną

Dzisiejsza decyzja wpisuje się w przewidywania ekspertów, którzy zakładają, że obecne stopy procentowe utrzymają się do końca roku. Jest to decyzja korzystna głównie z punktu widzenia kredytobiorców. Oznacza bowiem, że raty spłacanych kredytów nie wzrosną.

„W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” – podano dalej.

Źródło: WPROST.pl / ISBnews
 0

Czytaj także