Premier apeluje do pracodawców o wprowadzenie pracy zdalnej. Na czym ona polega i czy firma musi się zgodzić?

Premier apeluje do pracodawców o wprowadzenie pracy zdalnej. Na czym ona polega i czy firma musi się zgodzić?

Praca zdalna
Praca zdalna / Źródło: Shutterstock / sirtravelalot
Premier Mateusz Morawiecki na podstawie specustawy zaapelował do pracodawców o wprowadzenie możliwości pracy zdalnej. Kto może o nią wnioskować i na czym ona polega?

W przyjętej przez rząd i podpisanej przez specustawie dot. znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy o co chodzi.

Kto może ubiegać się o możliwość pracy zdalnej?

Jak wynika z informacji rządu, o możliwość pracy zdalnej może się ubiegać każdy pracownik. Decyzja dotycząca jej wprowadzenia leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku pozytywnie rozpatrzyć złożonego wniosku.

Kiedy pracodawca może wprowadzić pracę zdalną?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. To tzw. praca zdalna.

W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

Praca zdalna a telepraca

Czy pojęcia telepraca i praca zdalna są tożsame? „Nie, pojęcie „praca zdalna” jest pojęciem szerszym niż pojęcie telepracy – praca zdalna w rozumieniu tej ustawy polega po prostu na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19” – czytamy w oświadczeniu rządu.

Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przykładowo może to być praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną.

Praca zdalna a wynagrodzenie

Ważne jest także to, że praca zdalna nie może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia. „Twoje wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczasowe wynagrodzenie” – czytamy na stronach rządowych.

Czytaj też:
Giganty technologiczne reagują na koronawirusa. Tysiące pracowników pozostanie w domach

Źródło: gov.pl
-
 0

Czytaj także