W nocy Senat przyjął poprawki do tarczy antykryzysowej

W nocy Senat przyjął poprawki do tarczy antykryzysowej

Sala obrad Senatu RP
Sala obrad Senatu RP / Źródło: Flickr / Senat
Kilkadziesiąt poprawek przyjął Senat we wtorek nad ranem do pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, w tym m.in. przepisy dotyczące głosowania zdalnego. We wtorek po południu senackimi poprawkami ma zająć się Sejm.

Na pakiet składają się: nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (tzw. specustawy), ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Przyjęte poprawki

Wśród przyjętych przez poprawek jest ta, zakładająca rozszerzenie prawa do dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do 12. roku życia (w ustawie przyjętej przez taki zasiłek przysługiwał na dzieci do 8. roku życia).

Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia pracownika - jednak nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w pakiecie był zapis o finansowaniu 40 proc. wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Senat chce ponadto zwolnienia ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (w pakiecie rządowym, zaakceptowanym przez Sejm zwolnienie to miało dotyczyć mikroprzedsiębiorców - zatrudniających do 9 osób).

W razie utraty płynności - jak proponuje Izba Wyższa - zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne, a przedsiębiorcy mogliby także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Zgodnie z inną poprawką Senatu, wprowadzone zostały obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka. Senat chce także, aby każdy Polak mógł się odpłatnie przebadać na obecność koronawirusa.

Senat zaproponował także utworzenie ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rozszerzeniu (po wprowadzeniu senackiej propozycji) uległ też katalog przedsiębiorców, mogących się ubiegać o pomoc państwa o rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Senat chce, by rolnicy oraz ich domownicy - w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem - otrzymali zasiłki w wysokości płacy minimalnej.

Miałby też zostać utworzony Fundusz Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Poprawki Senatu przewidują także rekompensaty państwa dla artystów, twórców, samorządowych instytucji kultury z tytułu odwołanych spektakli, koncertów, zajęć itp. Zasady ich wypłacania określić ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponadto senatorowie usunęli z ustawy wszelkie zapisy, które nie dotyczą walki z koronawirusem, w tym przyjęte przez Sejm zmiany w zakresie możliwości głosowania korespondencyjnego osobom ponad 60.letnim oraz przebywającym na kwarantannie oraz zapisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego.

Tarcza antykryzysowa

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50 proc.; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90 proc. min płacy, gdy obroty spadną o 80 proc. przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Szacowana wartość tarczy to 212 mld zł.

Filary tarczy to:

  • Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł
  • Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł
  • Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł
  • Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł
  • Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł

Czytaj też:
Specustawa wraca do Sejmu. Senat za usunięciem zmian w kodeksie wyborczym i przepisów dot. RDS

Źródło: ISBnews
-
 0

Czytaj także