ESG, czyli rozwój, który opłaca się wszystkim

ESG, czyli rozwój, który opłaca się wszystkim

ESG, zdjęcie ilustracyjne
ESG, zdjęcie ilustracyjne Źródło: 123RF
Przyszłość biznesu buduje się na fundamencie zrównoważonego rozwoju, a inwestorzy i klienci oczekują, że firmy będą dokładały swoje cegiełki do tej konstrukcji. Ścieżkę rozwoju, w którym uwzględnia się środowisko naturalne, dobro pracowników i uczciwe zasady współpracy, wskazuje ESG.

ESG to skrót bardzo dobrze znany inwestorom i dużym firmom, ale też coraz częściej pojawiający się w strategiach mniejszych przedsiębiorstw.

– Buduje to ich wartość w oczach wszystkich interesariuszy, którzy wymagają od przedsiębiorców, by działali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Integralną częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska jest Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking. Jej filary to: troska o środowisko i rozwój zielonej oferty, inkluzywna bankowość i edukacja, a także budowanie kultury korporacyjnej w oparciu o różnorodność. – wyjaśnia Katarzyna Teter, menadżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Santander Bank Polska.

Trzy litery, które wyznaczają kierunek rozwoju

Te trzy litery, które coraz silniej wpływają na kierunek, w którym podążają firmy, odnoszą się do trzech kluczowych z punktu widzenia odpowiedzialnego biznesu zagadnień: E-environment (środowisko naturalne), S-social (otoczenie społeczne), G-corporate governance (ład korporacyjny).

Santander Bank Polska od kilku lat wdraża te zadania do swojej strategii, a rezultaty przedstawia w dorocznych raportach. Jakimi działaniami może pochwalić się ten jeden z największych działających w naszym kraju bank? Choćby realizacją postanowień podpisanej w 2017 roku Karty Różnorodności.

– Obliguje ona organizacje do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, działania na rzecz promocji różnorodności, spójnościoraz równości społecznej. Dlatego powstał projekt „Różnosprawni”,który ma zapewnić różnorodne, odpowiednio dostosowane miejsca pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2021 r. bank wprowadził do oferty karty z wycięciem na krawędzi, które ułatwia jej użytkowanie osobom z niepełnosprawnością wzroku, np. w bankomatach lub podczas płatności – opowiada Maria Wlaźlak, dyrektorka Biura Etyki i Relacji w Santander Bank Polska.

Same karty w 85 proc. wyprodukowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Santander Bank Polska: wszyscy mają się czuć mile widziani. Bez barier

Od kilkunastu lat bank realizuje program „Obsługa bez barier”. Jego celem jest zapewnienie dostępności usług i produktów dla klientów z różnymi potrzebami. W ramach tego programu m. in. wprowadzono „mówiące” bankomaty, możliwość rozmowy online z doradcą w polskimjęzyku migowym. W tym roku po raz kolejny bank znalazł się na liście Diversity IN Check, najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem różnorodności oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy.

Warto wspomnieć także o zielonym finansowaniu, które zostało udzielone w 2021 roku przez spółki z grupy Santander w Polsce: wyniosło ponad 1 714 mln zł.

– W pierwszym kwartale 2022 r. kwota ta przekroczyła 839 mln zł. Bank angażuje się w finansowania powiązane z czynnikami ESG lub przeznaczone wyłącznie na inwestycje związane z tymi czynnikami (np. inwestycje OZE). Santander Bank Polska jako pierwsza instytucja w Polsce zorganizował kredyt konsorcjalny, w którym wysokość marży była związana ze spełnieniem przez klienta kryteriów społecznych i środowiskowych (ESG-linked loans) – mówi Maciej Tarnawski, dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych, Santander Bank Polska.

Bank nie tylko finansuje inwestycje wspierające środowisko, ale także sam korzysta z czystej energii: energia elektryczna kupowana bezpośrednio przez bank pochodzi w 100 proc. z OZE.

Ranking agencji Moody’s ocenia realizację celów ESG

Na początku kwietnia agencja Moody’s ESG Solutions, która specjalizuje się w ocenach przedsiębiorstw według kryteriów społecznych i środowiskowych, ogłosiła raport, w którym oceniła korporacje przez pryzmat realizacji działań ESG. Wysoko uplasowała się w nim m.in. należąca do Orlenu Energa. W sumie uzyskała 47 punktów, co jest wynikiem lepszym niż w poprzednich latach. W najnowszej edycji za rekordowy wynik odpowiadała przede wszystkim wysoka ocena obszaru środowiskowego (komponent „E”), w którym Energa uzyskała 57 na 100 punktów. To powyżej średniej, która dla spółek energetycznych z całego świata wynosi 53 punkty.

– Konsekwentnie realizujemy nasze cele strategiczne i to przynosi konkretne efekty – powiedział Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego w Enerdze SA. – Poprawa wyniku cieszy tym bardziej, że metodologia ratingu zakłada konieczność poprawy poszczególnych wskaźników rok do roku. W przeciwnym razie ocena zostaje obniżana. Utrzymywanie wysokiego poziomu to więc zdecydowanie za mało. Kluczowa jest stała poprawa wszystkich wskaźników ESG.

Spośród szczegółowych ocen zrównoważonego rozwoju najwyższą notę Energa otrzymała w kategorii strategia środowiskowa (74/100). Za ten wynik w dużej mierze odpowiada obecność firmy w prestiżowym rejestrze EMAS i dobra ocena w kolejnych audytach.

Drugą w kolejności najwyższą ocenę uzyskał ogół działań związanych z zapewnieniem bioróżnorodności (73/100). Na wynik miały wpływ takie działania jak zarybianie i zarażanie rzek, działania na rzecz ochrony populacji bocianów, wysiewanie łąk kwietnych.

Energa jest najwyżej ocenianą polską firmą w sektorze Electric & Gas Utilities. Kolejne w zestawieniu są: PGE (41 punktów) i Tauron (34 punkty).

CCC. Nie da się zrezygnować z opakowań, ale można zredukować ich liczbę

Kilka tygodni temu piąty raport niefinansowy opublikowała Grupa CCC. Opisuje w nim postępy w zakresie ESG.

– Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów Grupy CCC zapisanym w naszej strategii „Go.25”. Oznacza to, że zmiany i rozwiązania wprowadzane w całej naszej organizacji odbywają się z uwzględnieniem odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Jest to zobowiązanie wobec naszych interesariuszy, z którego się wywiązujemy – powiedziała w rozmowie z serwisem „Dla Handlu” Kamilla Budnik, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC.

Dla firmy, która ma blisko tysiąc salonów w całej Polsce, a ponadto sprzedaje buty i torebki przez internet, bardzo ważne jest ograniczanie liczby zużywanych opakowań. Nie da się z nich zrezygnować, zwłaszcza w e-commerce, ale trzeba kłaść nacisk na to, by stały się one jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Kamilla Budnik powiedziała, że Grupa CCC zrezygnowała z toreb foliowych na rzecz papierowych, pochodzących z recyklingu, z certyfikatem FSC. – Korzystamy jedynie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych. Mamy na swoim koncie także kolekcję toreb wielokrotnego użytku, pochodzących z recyklingu CCC Fashion Trends – dodała.

Nawet rezygnacja z dołączania do pudełka z zamówieniem jednej kartki może przełożyć się na ogromną oszczędność surowców naturalnych – bo tę jedną kartkę przemnożyć trzeba przez kilka milionów. Przedstawicielka Grupy CCC powiedziała, że dzięki temu, że potwierdzenie sprzedaży internetowej dostarczane jest drogą mailową, a od listopada 2021 roku ewentualny zwrot może być w całości zrealizowany online, bez konieczności korzystania z papierowego formularza zwrotu, rocznie można zaoszczędzić ponad 7 milionów wydruków, do których produkcji potrzeba byłoby ponad 700 drzew.

Wertykalne farmy bez pestycydów. Mniejsze firmy też mogą realizować cele ESG

ESG nie jest jednak domeną wyłącznie największych przedsiębiorstw. Mniejsze, choć nie zostały jeszcze zobligowane do wdrożenia strategii, również ją wdrażają. Uznają, że tak należy, bo identyfikują się z celami lub chcą to robić ze względu na klientów i inwestorów.

Firmą, która z własnej inicjatywy podjęła takie działania, jest Vertigo Farms, założyciele fermy wertykalnej, czyli uprawy piętrowej w zamkniętym pomieszczeniu. Firma rozwija też unikatową metodę wytwarzania z wyhodowanych roślin wyciągów, które są poszukiwanym surowcem do produkcji zarówno żywności (np. suplementy diety, napoje) i kosmetyków.

Dawid Drzewiecki, prezes zarządu Vertigo Farms wyjaśnia, że nowością zaproponowaną przez start-up, który założył wraz z żoną, jest duże skrócenie procesu produkcji. – Zaproponowaliśmy nowy sposób pozyskiwania wyciągów roślinnych. To takie składniki, które są używane w produktach codziennego użytku: w kosmetykach, suplementach diety, wyrobach medycznych – mówi.

Tym samym firma połączyła dwa dotychczas odrębne procesy, w których za uprawę roślin odpowiadało uprzemysłowione rolnictwo, a za ekstrakcję podmioty przemysłowe, które skupowały od rolników rośliny.

Dzięki nowatorskiemu podejściu udało się zredukować emisję dwutlenku węgla, a system recyrkulacji sprzyja oszczędzaniu wody. Z kolei dzięki temu, że rośliny są izolowane od środowiska zewnętrznego, na uprawach nie pojawiają się chwasty anii szkodniki, więc praktycznie nie trzeba używać pestycydów i herbicydów.

Innowacyjnym sposobem pozyskiwania ekstraktów roślinnych zainteresowały się duże firmy kosmetyczne, a za swoje podejście Vertigo Farms zdobyła w 2021 roku wyróżnienie w organizowanym przez PwC i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie konkursie Liderzy ESG.

Czytaj też:
Dlaczego każda firma powinna zainteresować się ESG

Artykuł został opublikowany w 25/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: WPROST.pl