Nadchodzą duże zmiany w dziedziczeniu firm. Rząd przyjął ważny projekt ustawy

Nadchodzą duże zmiany w dziedziczeniu firm. Rząd przyjął ważny projekt ustawy

Pogrzeb. Zdjęcie poglądowe
Pogrzeb. Zdjęcie poglądowe Źródło: Shutterstock / Ground Picture
Już niedługo przekazywanie władzy w firmach rodzinnych może być o wiele mniej kłopotliwe. Rząd zajął się projektem Fundacji Rodzinnej.

Fundacja Rodzinna, czyli pomysł na ułatwienie dziedziczenia w firma prowadzonych przez rodziny, była jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów.

„Rząd chce pomóc nestorom i następcom prawnym polskich firm rodzinnych, jeśli chodzi o kontynuację działalności biznesowej. Dzięki powołaniu fundacji rodzinnej możliwe będzie zachowanie własności firmy na pokolenia. Pozwoli to na zatrzymanie kapitału w kraju oraz zwiększy szanse na umocnienie pozycji rynkowej polskich firm” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Ponad 800 tys. firm rodzinnych

Od 2018 roku w Polsce obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która pozwoliła częściowo zaadresować problem dziedziczenia w momencie śmierci właściciela firmy rodzinnej. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą można tymczasowo zarządzać firmą do czasu przejęcia jej przez spadkobierców. Jest to możliwe przez okres dwóch lat, chyba, że sąd zdecyduje o przedłużenie do pięciu lat.

Fundacja Rodzinna. Co się zmieni?

 • Możliwe będzie zakładanie fundacji rodzinnych. Ich zadaniem będzie realizacja celów prawnych określonych przez fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą.

  • Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania oraz celu, dla którego została ona powołana. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy.

 • Zadaniem fundacji rodzinnej będzie gromadzenie majątku i zarządzanie nim. Umożliwi to przeprowadzenie procesu sukcesyjnego bez konieczności wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

 • Aby powstała fundacja rodzinna, konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego. Fundację rodzinną będzie można ustanowić także w testamencie. Potrzebne będzie także sporządzenie statutu, powołanie organów i wpis do rejestru fundacji rodzinnych.

 • Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

 • Fundację rodzinną będą mogły zakładać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób, które wspólnie będą posiadać status fundatora. Ze względu na obowiązujące zasady sporządzania testamentów – fundacja rodzinna, ustanawiana w testamencie, będzie mogła mieć tylko jednego fundatora.

 • Fundacja rodzinna będzie przekazywać, zgodnie z wolą fundatora, swoje zyski lub część majątku, beneficjentom – osobom fizycznym (co do zasady będą to członkowie rodziny fundatora). Beneficjentami będą mogły być także organizacje pozarządowe.

 • Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów.

  • Mogą to być np. wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe w spółkach osobowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także w podmiotach zagranicznych.

  • Fundator będzie musiał wnieść do fundacji rodzinnej mienie, przeznaczone na realizację jej celów, o wartości co najmniej 100 tys. zł – będzie to tzw. fundusz założycielski.

Czytaj też:
Spadkobiercy sami muszą się upomnieć w ZUS-ie o środki z OFE, które zostały po zmarłych
Czytaj też:
Na czym polega wydziedziczenie z majątku i jakie są jego konsekwencje?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także