Kolejny zwrot w konflikcie Tauronu z Rafako. Chodzi o nieścisłości prawne

Kolejny zwrot w konflikcie Tauronu z Rafako. Chodzi o nieścisłości prawne

Elektrownia Jaworzno
Elektrownia Jaworzno Źródło: Tauron
Spór między Rafako a Tauronem trwa. Osią sporu jest blok energetyczny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Kara nałożona przez Tauron spowodowała, że Rafako ogłosiło upadłość. Teraz nastąpił kolejny zwrot.

Trwa spór prawny Tauronu z Rafako, wykonawcą bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Ze względu na częste awarie, sprawa stała się w ostatnich tygodniach bardzo medialna.

Spór Tauronu z Rafako

– Dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP nie przyniosły oczekiwanego skutku. Podejmowane przez nas działania wynikają wprost z zapisów kontraktowych – wystawiliśmy notę w ramach dochodzenia roszczeń zamawiającego – powiedział Trajan Szuladziński, prezes spółki Tauron Wytwarzanie.

Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na ponad 1,3 mld zł. Ma to związek ze zidentyfikowanymi przez firmę wadami bloku w Jaworznie. Po informacji, że spółka ogłasza w związku z nałożoną karą upadłość, płatność została zamrożona.

Rafako ogłasza upadłość. Zwraca uwagę na szczegół prawny

Rafako zwraca uwagę, że proponowane przez Tauron „zamrożenie” noty ws. płatności 1,31 mld zł kar i odszkodowań związanych z realizacją bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie nie jest zdefiniowane prawnie, a ponadto nie niweluje skutków wystawionej noty, podała spółka. Rafako jest natomiast gotowe do dalszych mediacji.

„W obrocie prawnym formuła 'zamrożenia' nie jest definiowana – również Tauron nie dokonał jej zdefiniowania. W ramach przeprowadzonych analiz proponowane tzw. 'zamrożenie', w żaden sposób nie niweluje skutków wystawionej noty, w szczególności nie znosi przesłanek, nakładających na zarząd obowiązek przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki” – napisało Rafako w oświadczeniu.

Jednocześnie przypomniało, że wielokrotnie proponowało harmonogram zakończenia projektu wraz z założeniami do możliwej ugody. „Niestety, było to całkowicie ignorowane” – czytamy także.

Rafako gotowe do mediacji z Tauronem

Rafako w ostatnim oświadczeniu doceniło także zaangażowanie w rozwiązanie sporu przedstawicieli organizacji związkowych działających w strukturach Grupy Tauron.

„Potwierdzamy, że jesteśmy gotowi przystąpić do mediacji ze spółką Tauron Wytwarzanie przed Prokuratorią Generalną RP. Oczekujemy jednak udziału w mediacjach odpowiednio umocowanych osób, które władne są do podejmowania decyzji. Przede wszystkim zaś oczekujemy konstruktywnych propozycji” – zakończyło Rafako w oświadczeniu.

Wczoraj Tauron poinformował, że na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej ws. bloku 910 MW w Jaworznie. Tauron zadeklarował, że pozostaje otwarty na rozmowy z wykonawcą. Ponadto zaproponował, że „jeżeli Rafako przedłuży gwarancje bankowe, możemy nadal rozmawiać, a nota zostanie zamrożona”.

11 stycznia Tauron Wytwarzanie – spółka zależna Tauron Polska Energia – podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Rafako uważa, że wezwanie jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.

Czytaj też:
Rafako ogłasza upadłość. Zarząd podjął decyzję
Czytaj też:
Najnowszy blok w Elektrowni Jaworzno znów nie działa. Podano powód

Źródło: WPROST.pl / ISBNews