Grupa PMPG Polskie media z wynikami za pierwszy kwartał. Większy zysk przy podobnych przychodach

Grupa PMPG Polskie media z wynikami za pierwszy kwartał. Większy zysk przy podobnych przychodach

Wyniki finansowe PMPG
Wyniki finansowe PMPG Źródło: PMPG Polskie Media
W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 679 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 623 tys. zł. Oznacza to wzrost zysku netto o 9 proc.

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG w 1 kwartale 2023 roku wyniosły 10,7 mln zł i były tylko nieco niższe (-3 proc.) niż przed rokiem. Grupa utrzymała zatem poziom przychodów ze sprzedaży z analogicznego okresu 2022 roku, który był pod tym względem rekordowy. Grupa osiągnęła wówczas (1.kw.2022 r.) 66 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży i aż 95 proc. wzrostu zysku ze sprzedaży.

Utrzymanie przychodów ze sprzedaży na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie 2022 r. można odczytać jako sukces Grupy w obliczu sytuacji na rynku reklamy, który jest silnie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i nastrojów konsumenckich. Dodatkowo presja inflacyjna spowodowała, że przedsiębiorstwa szukały oszczędności w swojej działalności, co miało negatywne przełożenie na rynek reklamy. W nadchodzących kwartałach analitycy spodziewają się realnego wzrostu PKB w Polsce i w Europie, oraz spadku poziomu presji inflacyjnej w gospodarce, co powinno mieć pozytywne przełożenie na rynek reklamy.

Rozwój zespołów i wzmocnienie bezpieczeństwa

Jednym z czynników generujących większe koszty był wzrost ceny papieru, co miało swoje odbicie na wynikach tygodnika „Do Rzeczy”. Grupa PMPG Polskie Media S.A. zdecydowała się również na szerokie inwestycje w zasoby ludzkie i w rozwój obu tytułów (Wprost.pl i „Do Rzeczy”), co także skutkowało wzrostem kosztów w 1 kwartale 2023 r. Jednocześnie, w odpowiedzi na rosnące zagrożenie atakami hakerskimi z kierunku wschodniego, Grupa PMPG Polskie Media S.A. zdecydowała się na wydatne wzmocnienie zabezpieczeń serwerów i dodatkowe inwestycje w dział IT.

– Jednym z naszych zadań w 1. kwartale 2023 r. było zapewnienie bezpieczeństwa i uodpornienie produktów wydawniczych spółki na wrogie działania. Stabilność procesów wydawniczych, w kontekście działań hakerów ze wschodu, Zarząd spółki postrzega nie tylko jako konieczność biznesową, ale również jako naszą misję w dobie wojny informacyjnej. Są to działania konieczne i wykraczające czasem poza założone plany – mówi Jolanta Kloc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – Jednocześnie, sukcesywnie rozwijamy strukturę holdingową Grupy, w ramach której spółka PMPG Polskie Media S.A. pozostaje wehikułem strategicznym i inicjatorem rozwoju nowych projektów, w kierunku coraz bardziej konkurencyjnej grupy mediowej – dodaje Jolanta Kloc.

Na spadek wartości EBIT w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku miał wpływ rozwój spółki, poprzez uruchomienie nowych formatów medialnych i wydatne powiększenie zespołu dziennikarskiego, jak również sprzedażowego. Spółka tym samym mocno inwestuje w rozwój, co potwierdzają wysokie wpływy ze sprzedaży reklam w ostatnich kwartałach.

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media

W I kwartale 2023 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 413 tys. zł wobec 665 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży PMPG w 2023 r. wyniosły 6,6 mln zł i były niższe o 12 proc. niż przed rokiem.

Warto przypomnieć, że w całym 2022 roku, PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 9,485 mln zł wobec 8,321 mln zł w analogicznym okresie roku 2021. Zaś przychody ze sprzedaży PMPG w 2022 r. wyniosły 28,7 mln zł i były wyższe o 54 proc. niż przed rokiem.

Czytaj też:
PMPG z kolejnym dobrym rokiem. Wydawca „Wprost” przedstawił wyniki finansowe
Czytaj też:
RedDeer.Games topowym startupem w naszej części świata. Trafił na elitarną listę

Źródło: WPROST.pl