PMPG z kolejnym dobrym rokiem. Wydawca „Wprost” przedstawił wyniki finansowe

PMPG z kolejnym dobrym rokiem. Wydawca „Wprost” przedstawił wyniki finansowe

PMPG Polskie Media SA – logo
PMPG Polskie Media SA – logo 
PMPG Polskie Media, wydawca Wprost, z kolejnym dobrym rokiem. Spółka zanotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 4,4 milionów złotych. Podtrzymano dynamiczny wzrost przychodów.

W 2022 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,4 mln zł. Zysk brutto w wysokości 5,7 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,8 mln zł z działalności operacyjnej oraz 1,9 mln zł z działalności finansowej. To kolejny dobry rok w historii Grupy.

PMPG ponownie z zyskiem

Grupa PMPG Polskie Media S.A. może zaliczyć 2022 rok do udanych. Grupa podtrzymała dynamiczny rozwój osiągając wzrost przychodów na poziomie 52 proc. licząc r/r (45,71 mln zł, wobec 30,17 mln zł w 2021 r.). Tym samym zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 59 proc. Zysk brutto całej Grupy zwiększył się o 28 proc. r/r. Skonsolidowana EBITDA po eliminacji zdarzeń jednorazowych wyniosła 2,2 mln zł, wobec 2,1 mln zł w roku 2021.

Wzrost przychodów ze sprzedaży związany był z rozwojem produktów wydawniczych wprost.pl i dorzeczy.pl oraz wzrostem atrakcyjności oferty reklamowej dla klientów biznesowych. Zarząd kontynuował również, przyjętą w 2020 roku, strategię horyzontalnego rozwoju w obszarze serwowanych treści dziennikarskich.

– Ciągły rozwój i poprawianie atrakcyjności oferty reklamowej dla klienta biznesowego zaowocowały wzrostem przychodu. Dodatkowym, pozytywnym impulsem okazało się stopniowe ograniczanie liczby zakazów, nakazów i zaleceń związanych ze stanem epidemii, co pozwoliło na organizację wydarzeń biznesowych oraz zaktywizowało klientów biznesowych do działań w obszarze reklamy, promocji i PR. Wypracowany zysk Grupa będzie inwestować w dalszy rozwój zarówno domen głównych obu serwisów jak i innych domen o tematyce lifestyle – powiedziała Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A.

PMPG wchodzi w rynek podcastów

Spółka AWR Wprost wprowadziła nowe, autorskie formaty podcastów „Wprost Przeciwnie”, „Wprost o Kulturze” i „Niedyskrecje Parlamentarne”. Nowe treści ukazują się co tydzień w serwisie wprost.pl przysparzając wydawcy nowych, zaangażowanych użytkowników. Podcasty są dostępne na Spotify, Google Podcast i YouTube.

W połowie roku uruchomiony został projekt dom.wprost.pl, który okazał się sukcesem i będzie dalej rozwijany. Konsekwentny rozwój oferty wydawniczej zaowocował średnim wzrostem miesięcznej liczby realnych użytkowników serwisu wprost.pl w 2022 r w stosunku do poprzedniego roku o dodatkowe blisko 1 mln 290 tys. Niemal analogiczna, pozytywna zmiana dotyczy serwisu dorzeczy.pl gdzie przyrost realnych użytkowników r/r przekracza 1 mln 200 tyś, co oznacza ponad 50 proc. wzrost liczby użytkowników. Średniomiesięczna liczba realnych użytkowników dla obu serwisów grupy PMPG Polskie Media wyniosła 8,2 mln i była wyższa o 20 proc. w stosunku do 2021 roku.

– Z zadowoleniem obserwujemy wzrastające zaangażowanie użytkowników naszych serwisów, co potwierdza wzrastająca liczba odsłon na użytkownika (dla wprost.pl 11,2 w 2022 versus 10,4 w 2021 wg GEMIUS PBI) oraz utrzymujący się pozytywny trend w pozyskiwaniu subskrybentów – komentuje Robert Pstrokoński, Dyrektor Zarządzający wprost.pl i dorzeczy.pl.

Czytaj też:
Ołena Zełenska z nagrodą „Wprost”: „Przyjmuję ją w imieniu każdej ukraińskiej kobiety”
Czytaj też:
ShEO Awards 2022. „Wprost” uhonorował kobiety. Kto otrzymał statuetkę?