Jak PKP Intercity korzysta z funduszy unijnych
Artykuł sponsorowany

Jak PKP Intercity korzysta z funduszy unijnych

Pociąg PKP Intercity
Pociąg PKP Intercity Źródło:Materiały prasowe / PKP Intercity
PKP Intercity rozpoczęło korzystanie z funduszy unijnych w 2011 roku. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 spółka skupiła się na poprawie jakości taboru. Jednym z pierwszych projektów, który został zrealizowany przy pomocy środków unijnych, był zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED250, czyli popularnego Pendolino.

W ciągu ostatnich 12 lat PKP Intercity pozyskało łącznie dofinansowanie ze środków unijnych wynoszące ponad 3 mld zł. Kwotę tę przeznaczono na modernizację taboru – w tym nowych wagonów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych, a także elektrycznych zespołów trakcyjnych – oraz przebudowę i doposażenie infrastruktury kolejowej. Pojawienie się na polskich torach włoskich pojazdów przyczyniło się do stworzenia nowej kategorii usług narodowego przewoźnika – Express InterCity Premium, pozwalającej świadczyć szybkie przejazdy pomiędzy największymi polskimi miastami.

W tym okresie zakupiono także po 20 jednostek PesaDART i FLIRT, a część parku maszynowego (wagony i lokomotywy) zmodernizowano.

Inwestycja w doświadczenia pasażerów

Od 2014 r. (perspektywa finansowa 2014-2020) realizowane są dwa projekty, częściowo finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwszy z nich to „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A”., drugi to „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A”. Oba obejmują 12 taborowych i 42 infrastrukturalne zadania inwestycyjne.

Łączna wartość projektów to ponad 2,5 mld zł, a poziom dofinansowania to ponad 1,01 mld zł. Do tej pory spółka pozyskała 912,7 mln zł, co stanowi 90 proc. dofinansowania dla obu projektów. Pozostałe środki powinny trafić do narodowego przewoźnika w tym roku.

– Realizowane przez PKP Intercity inwestycje podnoszą komfort podróżowania, co prowadzi do zwiększenia zainteresowania naszymi usługami. Tym samym odbudowujemy od kilku lat rolę kolei w Polsce – powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. – Miniony rok i ostatnie półrocze pokazało, że jesteśmy na dobrych torach do osiągnięcia naszego celu, którym jest jak największa popularyzacja podróży pociągami. Pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich pomagają nam w tym dążeniu. Widząc korzyści dla pasażerów, na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej – dodał.

Nowy tabor

Wsparcie unijne pozwoliło spółce rozbudować tabor o 335 zmodernizowanych wagonów, w tym wagony przedziałowe i bezprzedziałowe oraz wagony COMBO. Te ostatnie – jako pierwsze w Polsce – uzyskały prestiżowy certyfikat „Transport bez barier”, przyznawany przez Fundację Integracja. Znaku dostępności oznacza, że dany środek transportu jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców podróżujących z dziećmi.

Wagony COMBO o wartości 310 mln zł wożą dziś pasażerów jeżdżących między innymi do Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Przemyśla czy Suwałk. Fundusze unijne pokryły prawie połowę wartości kontraktu.

W parku taborowym pojawiły się też nowe lokomotywy. W 2020 r. dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych pozyskano nowoczesne lokomotywy elektryczne EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h. Wartość przyznanego dofinansowania dla zadania zakupu nowych elektrowozów wyniosła ponad 156,16 mln zł. Pokryło to 44 proc. kosztów zamówienia podstawowego, które zakładało dostawę 20 pojazdów przez nowosądecki NEWAG.

PKP Intercity dzięki pozyskanej dotacji sfinansowała częściowo modernizację 13 lokomotyw spalinowych SM42 przystosowanych również do prowadzenia pociągów pasażerskich. Korzystając z unijnych funduszy, PKP Intercity zakupiło też 7 pojazdów szynowo-drogowych, używanych na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu i Warszawie.

Rozbudowa infrastruktury

W projektach zostały również ujęte inwestycje dotyczące modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury przewoźnika, czyli stacji postojowych. Sfinalizowano prace związane z przebudową bocznic w Olsztynie i Kołobrzegu, postępuje modernizacja na stacjach postojowych Szczecin Zaleskie Łęgi, Wrocław Główny i Kraków Główny Zachód – a tutejsza bocznica zyska ekologiczną myjnię automatyczną.

Dzięki wybudowaniu oczyszczalni ścieków możliwa stanie się neutralizacja chemikaliów stosowanych do mycia taboru oraz ponowne wykorzystanie wody w ramach obiegu zamkniętego. Pod koniec 2022 r. rozpoczęła się budowa podobnego obiektu na stacji postojowej Wrocław Główny, gdzie trwa również trzeci etap modernizacji. Taka myjnia działa już na stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska.

Do ostatnio ogłoszonych projektów należy przebudowa bocznicy kolejowej Przemyśl Bakończyce, w tym budowa myjni całorocznej – postępowanie przetargowe wszczęto w czerwcu br.

Ogółem PKP Intercity będzie dysponować siedmioma ekologicznymi obiektami, które pozwolą na utrzymanie taboru w czystości. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

Największy program inwestycyjny w historii PKP Intercity

Fundusze unijne pomagają w realizacji największego programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, który zakłada zainwestowanie 27 mld w nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W efekcie przewoźnik planuje uruchamiać w 2030 roku około dwa razy więcej pociągów i zaoferować pasażerom wysoki standard podróży. Normą staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów. Wyższy komfort i funkcjonalność zapewni nowy design przestrzeni wewnątrz pociągów, nad którego założeniami trwają obecnie prace.

Nowe pojazdy będą dostosowane do potrzeb różnych grup podróżnych, np. osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.