Enea inwestuje w zieloną energię
Artykuł sponsorowany

Enea inwestuje w zieloną energię

Enea kupiła od PAD RES farmę fotowoltaiczną o mocy 35 MW zlokalizowaną w Wielkopolsce
Enea kupiła od PAD RES farmę fotowoltaiczną o mocy 35 MW zlokalizowaną w Wielkopolsce Źródło: Materiały prasowe / Enea
W ostatnich czasie Grupa Enea koncentruje się na dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii, które są ważną części strategii rozwoju spółki. Potwierdzeniem tego jest zakup farm fotowoltaicznych w Kleczewie, Tarnowie czy Tykocinie.

Odnawialne źródła energii nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, ale ich rozwój jest zgodny z krajową i unijną polityką energetyczną, a także zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego Enea podejmuje szereg działań w celu zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł. Jako jeden z liderów transformacji energetycznej, działa na wielu obszarach. Nawiązuje między innymi współpracę z deweloperami instalacji OZE, co pozwala jej na nabywanie gotowych projektów oraz wspólną realizację nowych inwestycji w zieloną energię.

Nowe farmy fotowoltaiczne

Niedawno do portfolio odnawialnych źródeł energii Grupy Enea dołączyła Farma Fotowoltaiczna Genowefa o mocy 35 MW, zlokalizowana w okolicach Kleczewa w województwie wielkopolskim. Nowy obiekt został kupiony od firmy PAD RES.

– W ostatnich miesiącach deklarowaliśmy wyraźne przyspieszenie naszych działań związanych ze zwiększaniem mocy zainstalowanej Grupy Enea w odnawialnych źródłach energii. Ostatnie tygodnie i kolejne inwestycje, tak jak kupno Farmy PV Genowefa są potwierdzeniem realizacji naszych zobowiązań i wkładem w transformację sektora energetycznego – powiedział Paweł Majewski, prezes Grupy Enea.

Farma Fotowoltaiczna Genowefa ma zdolność do wyprodukowania ponad 35 tys. MWh rocznie. Ta ilość energii jest wystarczająca, aby zasilić około 17,5 tys. gospodarstw domowych, co przekłada się na znaczący wkład w dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Proces inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2022 roku, a już w sierpniu 2023 roku instalacja rozpoczęła produkcję czystej energii. Ta rozległa instalacja fotowoltaiczna obejmuje ponad 65 tys. paneli i zajmuje powierzchnię około 40 hektarów.

Owocna współpraca z deweloperami OZE

Elektrownia słoneczna została nabyta od czołowego dewelopera w sektorze odnawialnych źródeł energii, firmy PAD RES, która powstała w wyniku współpracy dwóch znaczących podmiotów: Griffin Capital Partners i Kajima Europe. Nowo utworzona spółka odegrała kluczową rolę w całym procesie, począwszy od budowy, przez oddanie instalacji do użytku, po dokonanie transakcji sprzedaży Farma Genowefa.

Jak podkreślił Julian Rudd-Jones, dyrektor w PAD RES, celem spółki jest dalszy, aktywny udział w transformacji sektora energetycznego i rozwój odnawialnych źródeł energii. Od 2022 roku podmiot nabył już projektów o łącznej mocy 450 MW, z których wszystkie posiadają pozytywnie rozpatrzone wnioski o warunkach przyłączenia do sieci przesyłowej. Farma PV Genowefa to doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy Grupą Enea, a uznanym deweloperem OZE. Ta kooperacja ma istotny wkład w przemianę energetyczną w Polsce, dostarczając czystą energię na potrzeby zarówno gospodarstw domowych, jak i przemysłu.

Grupa Enea prowadzi akwizycje również w innych rejonach Polski. W sierpniu br. kupiła od dewelopera OZE dwie funkcjonujące farmy fotowoltaiczne, które rozpoczęły działalność w 2022 roku. Pierwsza z tych farma PV o mocy zainstalowanej wynoszącej 10 MW znajduje się w Tarnowie, w gminie Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim. Druga o mocy zainstalowanej 2 MW mieści się w miejscowości Kapice-Lipniki, w gminie Tykocin w województwie podlaskim.

Ta lokalizacja strategicznie wpisuje się w rozwijanie farm fotowoltaicznych na obszarach o korzystnym położeniu i warunkach do pozyskiwania energii słonecznej. Nabywając instalacje w województwie dolnośląskim i na Podlasiu Enea zwiększa swoją obecność w tych regionach, dostarczając zielonej energii do lokalnych odbiorców.

Innowacyjny projekt wiatrowy

Również w sierpniu Enea Nowa Energia, będąca częścią Grupy Enea, nabyła od szwedzkiej spółki OX2 Holding Poland 100 proc. udziałów w spółce Farma Wiatrowa Bejsce, która jest właścicielem projektu wiatrowego o mocy 19,8 MW. Znajdująca się w województwie świętokrzyskim farma jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę w 2025 r. Inwestycja ma składać się z sześciu turbin o mocy 3,3 MW każda. Przewiduje się, że roczna produkcja energii wyniesie około 65 GWh, co jest równoznaczne z rocznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla 20 tysięcy gospodarstw domowych.

– Pozyskanie farmy wiatrowej Bejsce, to już kolejny projekt OZE rozwijany przez Grupę Enea. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy proces dynamicznego zwiększania naszego potencjału wytwórczego w oparciu o źródła OZE, zarówno w fotowoltaice, jak i wietrze. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie, w ramach spółek Grupy, posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę – mówi Paweł Majewski.

Projekt farmy wiatrowej został opracowany przez szwedzką firmę OX2, specjalizującą się w rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii. Spółka zależna tej firmy będzie odpowiedzialna za realizację budowy. Cały projekt obejmuje zakup spółki oraz koszty budowy docelowej instalacji, które razem wyniosą ponad 57 mln euro, z czego koszt nabycia spółki to około 3,5 mln euro. Inwestycje w farmy wiatrowe pozwalają na zróżnicowanie źródeł energii w portfelu Grupy Enea. To ważne w kontekście fluktuacji cen surowców oraz zmienności czynników pogodowych, które wpływają na wydajność instalacji OZE.

Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Tylko w ciągu 1,5 roku planuje zwiększyć potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 roku Enea będzie dysponować projektami na ok. 800 MW z pozwoleniami na budowę.