Świetny wynik polskiego giganta ubezpieczeniowego. Udane kwartały za PZU

Świetny wynik polskiego giganta ubezpieczeniowego. Udane kwartały za PZU

Siedziba PZU w Warszawie
Siedziba PZU w Warszawie Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Gryciuk
Dziewięć ostatnich miesięcy przyniosło Grupie PZU rekordowy zysk netto. Oprócz podstawowej działalności ubezpieczeniowej pomogły też zyski z działalności inwestycyjnej, m.in. w obligacje. Swój wkład miały również segment zdrowia i banki.

W III kwartale 2023 r. zysk netto Grupy PZU, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 1,46 mld zł. To rezultat dwa razy większy niż rok temu i niemal identyczny jak w II kwartale.

Rekordowy zysk PZU

Po trzech kwartałach 2023 r. wypracował rekordowy w historii skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4,16 mld zł. Jest on wyższy rok do roku o 62,4 proc. W okresie tym grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 19,9 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik rentowności kapitałów własnych (aROE) wyniósł 22 proc., co oznacza wzrost o 6,7 pkt proc. w skali roku.

– Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024. Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden — powiedziała cytowana w komunikacie Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 11,5 proc. rdr do 11,9 mld zł. W samym III kwartale wyniosły ponad 4,2 mld zł, czyli zwiększyły się o 12,8 proc., przy czym w przypadku segmentu korporacyjnego wzrost wyniósł 21,6 proc. rok do roku.

PZU sprzedaje coraz więcej ubezpieczeń AC

Rentowność w tym dziale ubezpieczeń ukształtowała się po trzech kwartałach na poziomie 84,8 proc. (w samym III kwartale 85,9 proc.).

PZU podało, że wzrost przychodów w segmencie komunikacyjnym był widoczny głównie dzięki dynamice w produktach AC. W III kwartale 2023 r. wyniosła ona 16,1 proc. rok do roku, na co wpłynęła zarówno większa liczba polis — wynikająca z lepszej dostępności samochodów, wzrostu importu i ożywienia na rynku leasingu — jak i wyższa wartość ubezpieczanych pojazdów.

Ubezpieczyciel podał, że w OC komunikacyjnym III kwartał był kolejnym, w którym ceny pozostawały na niskim poziomie, głównie dzięki wciąż niższej w stosunku do lat sprzed pandemii częstości szkód.

Czytaj też:
Będą nowe wakacje kredytowe? Ustawa już jest w Sejmie
Czytaj też:
Zerowy VAT na żywność albo podwyżki. Politycy mają coraz mniej czasu

Opracowała:
Źródło: Wprost