Zmiana w porządku obrad Orlenu. Obajtek może stracić stanowisko

Zmiana w porządku obrad Orlenu. Obajtek może stracić stanowisko

Daniel Obajtek
Daniel Obajtek Źródło:X / Orlen
Na 6 lutego zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu. Porządek obrad został uzupełniony o zmiany w radzie nadzorczej spółki - poinformował płocki koncern w komunikacie. Skutkować to może odwołaniem prezesa Daniela Obajtka.

Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wystąpił Skarb Państwa. Uzasadnił to swoim prawem do kształtowania składu organu nadzoru Orlenu.

Orlen. Zmiany w porządku obrad

Rada nadzorcza Orlenu liczy obecnie ośmiu członków. Zasiadają w niej: b. minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezes spółki w latach 2015-2018 Wojciech Jasiński jako przewodniczący, a także wiceprzewodniczący Andrzej Szumański, sekretarz Anna Wójcik oraz członkowie: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska i Jadwiga Lesisz.

Do uprawnień rady nadzorczej należy m.in. powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu.

W porządku obrad nie było wcześniej punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu 6 listopada omawiana będzie również m.in. kwestia wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na sprzedaż 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland na rzecz Gaz-System.

Daniel Obajtek o swojej dymisji

Prezes Daniel Obajtek nie miał nigdy powodów, by zakładać, że po zmianie rządu pozostanie na stanowisku. Kilka miesięcy temu w RMF FM powiedział, że w przypadku przejęcia władzy przez Koalicję Obywatelską sam odejdzie ze stanowiska.

– Uważam, że to jest normalne, że mi podziękują, bo jeżeli opozycja zapowiada rzeczy, które są nierealne: jedna pani mówi o cenie paliw za pięć złotych, a jak się ją pyta, jak to zrobić, to mówi, że nie wie, to ja nie chcę zarządzać Orlenem, który generalnie będzie zarządzany gospodarką regulowaną i wróci do komunizmu – mówił wówczas Daniel Obajtek.

Czytaj też:
Kto po Obajtku? Elżbieta Bieńkowska wysoko na giełdzie nazwisk
Czytaj też:
Pierwsza zmiana w Orlenie. Budka odwołał bliską przyjaciółkę Kaczyńskiego

Opracowała:
Źródło: Wprost