7 kroków ku równowadze. Podsumowanie minionego roku w dziedzinie ESG. Ocena Wprost & InnerValue

7 kroków ku równowadze. Podsumowanie minionego roku w dziedzinie ESG. Ocena Wprost & InnerValue

ESG
ESG Źródło: Freepik.com
Miniony rok upłynął pod hasłem zmian skoncentrowanych na kwestiach zrównoważonego rozwoju. Wpływ na nie miało wiele czynników obejmujących kluczowe obszary środowiskowe, społeczne, technologiczne i legislacyjne. Te zmiany niosą ze sobą pozytywne skutki, przy czym są także dużym wyzwaniem. Dzięki nim dokonują się przemiany, które ocenić można w skali globalnej. Przedstawiamy siedem istotnych wydarzeń i zjawisk podsumowując miniony rok w dziedzinie ESG.

Najgorętsze lato w historii

Z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wynika, że w okresie od czerwca do sierpnia ub. roku odnotowano najwyższą średnią temperaturę w historii pomiarów. Temperatury powietrza i oceanów jeszcze nigdy nie były tak wysokie. W lipcu 2023 roku średnia globalna temperatura powietrza wynosiła 16,95 st. Celsjusza. Klimatyczne anomalie wpływają na szereg zjawisk, w tym prowadzą do zgonów na masową skalę. Z danych WMO wynika, że w 2022 roku w Europie ze względu ww. zjawiskow zginęło ok. 16 tys. osób.

Fundusz strat i zniszczeń (Loss and Damage Fund) na szczycie klimatycznym COP28

Podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju został przyjęty kształt Funduszu Strat i Zniszczeń (Loss and Damage Fund), którego środki mają zostać skierowane na odbudowę krajów po zniszczeniach związanych ze zmianą klimatu. Pierwsze finansowanie na rzecz funduszu wyniesie 300 mln dolarów – środki zostaną wpłacone przez Niemcy (100 mln), Emiraty Arabskie (100 mln), Wielką Brytanię (ponad 76 mln), Stany Zjednoczone (24,5 mln) i Japonię (10 mln).

Pierwszy na świecie standard zielonych obligacji

W październiku 2023 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące kształtu emisji zielonych obligacji – instrumentu finansującego działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Ww. papiery wartościowe zobowiązują emitenta do przeznaczenia uzyskanych środków na projekty zgodne z celami zrównoważonego rozwoju.

Standard przyjęty przez UE jest dedykowany zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym, które chcą pozyskiwać kapitał dla realizacji zielonych inwestycji i muszą spełniać rygorystyczne kryteria dotyczące selekcji projektów, raportowania i nadzoru. Sprawi on, że nadzór stanie się bardziej przejrzysty i pomoże w walce ze zjawiskiem tzw. greenwashing’u.

Wyczekiwany Europejski standardu raportowania zrównoważonego rozwoju

31 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane wprowadzające pierwszy zestaw ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Określa on jedyne wymogi dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, do których będą musiały dostosować się wszystkie podmioty gospodarcze w Unii Europejskiej. Nowe standardy znacznie rozszerzą skalę ujawnianych informacji i będą uzupełniane standardami sektorowymi w kolejnych latach.

Wzrost oczekiwań transparentności ESG

Badanie SEC Newgate ESG Monitor zrealizowane w 2023 roku pokazuje trend dynamicznego wzrostu oczekiwań klientów, inwestorów i pozostałych interesariuszy wobec firm w zakresie większej przejrzystości i spójności w komunikowaniu ich zaangażowania w kwestie ESG. 68% respondentów z całego świata uważa, że biznes powinien lepiej informować o swoich działaniach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i dobrym zarządzaniem organizacją. Ponadto 69% badanych chce, aby informacje te były przedstawiane w jednolity sposób, który ułatwia porównywanie i ocenę danych różnych spółek.

Pierwszy tak niskoemisyjny lot przez Atlantyk

Linie lotnicze Virgin Atlantic odbyły pierwszy lot przez Atlantyk na zrównoważonym paliwie. Samolot wystartował z Londynu i wylądował w Nowym Jorku, korzystając wyłącznie z paliwa wytwarzanego z odpadów roślinnych i oleju spożywczego. Niniejsza innowacja pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych nawet o 70% w porównaniu z konwencjonalnym paliwem lotniczym.

Demaskacja banków

Z opublikowanego w 2023 roku raportu Europejskiego Banku Centralnego (ECB) wynika, że banki, które aktywne komunikują o swoich działaniach na rzecz środowiska naturalnego nie mają dużego portfela „zielonych aktywów”. Analiza ECB wykazała, że banki opierające swój wizerunek o dbanie o środowisko przyznają średnio o 4% więcej nowych kredytów sektorom, które emitują dużo gazów cieplarnianych. ECB zauważa, że dotyczy to głównie mniejszych kredytobiorców, którzy nie są pod szczególną kontrolą interesariuszy, w tym inwestorów.

Źródło: InnerValue