Czy Polacy są gotowi na kryzys?

Czy Polacy są gotowi na kryzys?

Firma Amazon edukuje w zakresie gotowości na wypadek kryzysu
Firma Amazon edukuje w zakresie gotowości na wypadek kryzysu Źródło: Amazon
Dokumenty, lekarstwa, pieniądze, prowiant i telefon – właśnie to Polacy zabraliby ze sobą podczas szybkiej ewakuacji. Z kolei większość badanych otwarcie przyznaje, że nie jest przygotowana na taką sytuację i nie wie, gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron.

Z badania przeprowadzonego przez K+Research na zlecenie Amazon wynika, że jedynie 37 proc. Polaków wie, co dokładnie należy zrobić, aby uchronić siebie i bliskich przed niebezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia, takim jak klęska żywiołowa lub wybuch konfliktu militarnego. Jeśli chodzi o znajomość sygnałów alarmowych, to rozróżnia je zaledwie 40 proc. ankietowanych.

Alarmujące dane

Odsetek pozytywnych odpowiedzi jest najwyższy wśród osób w wieku 18-24 (przekracza 50 proc.) i spada wraz z rosnącym wiekiem badanych. Najmniej optymistycznie sytuacja kształtuje się w grupie emerytów (osoby powyżej 65. roku życia), gdzie aż 80 proc. ankietowanych nie ma wiedzy w tym zakresie.

Znajomość sygnałów alarmowych oraz lokalizacja schronów to kluczowe informacje w przypadku sytuacji kryzysowych. Brak tej wiedzy może znacząco utrudnić szybką reakcję w momencie zagrożenia. Konieczne jest zwiększenie działań edukacyjnych w tej dziedzinie, szczególnie wśród osób starszych.

Działania podejmowane przez Amazona i Polski Czerwony Krzyż

Jedną z firm, która wdraża tego typu dobre praktyki, również w skali globalnej, jest Amazon. W marcu bieżącego roku firma uruchomiła pierwsze w Europie centrum pomocy poszkodowanym w katastrofach żywiołowych (Disaster Relief Hub), które znajduje się w centrum logistycznym w Rheinberg koło Düsseldorfu.

Jako firma o globalnym zasięgu czujemy się odpowiedzialni nie tylko za naszych pracowników, ale także za całą społeczność. Obecnie trudno nie dostrzegać zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym czy napięciami geopolitycznymi. Stąd pomysł, aby podjąć realne działania w tym kierunku. Między innymi nawiązaliśmy szeroką współpracę z Czerwonym Krzyżem, która obejmuje wiele krajów. W Polsce zaprosiliśmy przedstawicieli PCK, aby w oparciu o swoje duże doświadczenie, pokazali naszym pracownikom, jak we właściwy sposób przygotować się na sytuacje awaryjne – mówi Barbara Krystosiak, menadżerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej i dodaje, że szkolenia odbyły się dla pracowników w centrach logistycznych w Poznaniu, Wrocławiu oraz biurze w Warszawie.

Czy wiemy jak przygotować się do kryzysu?

Bardzo istotna jest także współpraca firmy Amazon z Polskim Czerwonym Krzyżem – podejmują konkretne działania mające na celu zwiększenie gotowości społeczeństwa do reakcji w przypadku sytuacji kryzysowych. Inicjatywy takie jak centra pomocy czy szkolenia z pierwszej pomocy są istotnymi krokami w tym kierunku.

Liczby są naprawdę alarmujące. Zdecydowana większość Polaków nie jest przygotowana na sytuacje kryzysowe. To istotny problem, który wymaga podjęcia konkretnych działań – mówi Rafał Sakowski, koordynator ratownictwa w Polskim Czerwonym Krzyżu. – Wyniki badania świadczą o tym, że wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca. Dostrzegamy więc wyraźną potrzebę właściwego zaopiekowania i edukacji zwłaszcza wśród osób dorosłych. Może to stanowić cenną wskazówkę dla pracodawców i być argumentem, że warto inwestować w działania szkoleniowe, między innymi z udzielania pierwszej pomocy. Będzie to przydatne nie tylko wytuacjach skrajnego zagrożenia, ale przede wszystkim na co dzień – w domu czy w pracy. Dzięki takiej wiedzy możemy troszczyć się o siebie wzajemnie, a być może kiedyś uratować komuś życie – dodaje.

Konieczność zmian

W obliczu coraz większej liczby zagrożeń, zarówno globalnych jak i lokalnych, nie możemy pozostać obojętni. Wiedza i przygotowanie są kluczowe, aby móc skutecznie radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i chronić siebie oraz swoich bliskich.

Amazon – infografika

Kolejna istotna inicjatywa zostanie przeprowadzona w centrum logistycznym w Sosnowcu. Odbędzie się tam akcja polegająca na pakowaniu zestawów przedmiotów, które są przydatne w sytuacji zagrożenia. Następnie wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża zajmą się dystrybucją pakietów do kolejnych 5 miejsc, gdzie również przeprowadzą odpowiednie szkolenia.

Źródło: Wprost / Amazon