Łańcuch dostaw w ESG: szersze podejście do monitorowania danych niefinansowych
Artykuł sponsorowany

Łańcuch dostaw w ESG: szersze podejście do monitorowania danych niefinansowych

ESG
ESG Źródło:Freepik.com
Włączenie zasad ESG do łańcucha dostaw ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju.

Znaczna część śladu węglowego generowana jest w firmach z łańcucha dostaw, a statystyki pokazują, że w przypadku firm konsumenckich działania w łańcuchu dostaw odpowiadają za ponad 80% emisji gazów cieplarnianych i mają ponad 90% wpływ na powietrze, ziemię, wodę, różnorodność biologiczną i zasoby geologiczne (źródło: McKinsey).

Firma, która obligatoryjnie podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD mierzyć się będzie zatem z raportowaniem własnych danych ESG, w tym monitorowaniem łańcucha swoich partnerów biznesowych, a działania w tym obszarze będą miały charakter strategiczny.

W tym kontekście wdrożenie procesu i narzędzia do monitoringu poziomu zrównoważonego rozwoju współpracujących w łańcuchu firm jest dla przedsiębiorstw działaniem niezbędnym, mającym na celu zwiększenie przejrzystości działań ESG w firmie, ograniczenie ryzyka współpracy z partnerami z niskimi wskaźnikami ESG i promowanie odpowiedzialnych praktyk w biznesie.

Zarządzanie ryzykiem ESG w łańcuchu dostaw

Aby rozpocząć kompleksową analizę dotyczącą środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), każda firma, w pierwszym etapie działań związanych z monitoringiem swojego łańcucha dostawców, powinna dogłębnie zrozumieć strukturę tego łańcucha. Systematycznie rozwijając łańcuch dostaw, firma zyskuje możliwość analizy dynamiki współpracy z różnego rodzaju dostawcami w kraju i zza granicy.

Ten krytyczny proces odgrywa zasadniczą rolę w odkrywaniu ryzyk w obszarze ESG i dokładnym określaniu oceny ryzyka ESG dostawców.

Dążąc do oceny tego ryzyka, firmy mogą wdrażać różnorodne, wyrafinowane metody dostosowane do ich celów strategicznych, dostępnych zasobów i konkretnych wymagań dotyczących danych. Może to obejmować szczegółowe śledzenie ścieżki dostawy surowców, półproduktów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem kombinacji danych i informacji z różnych źródeł, w tym z globalnych baz danych.

Rozszerzenie tej analizy o dane z obszaru ESG, pochodzące z monitoringu łańcucha dostaw, zapewnia kompleksowy obraz dostawców. W tym obszarze warto postawić na sprawdzonych dostawców danych o międzynarodowej renomie.

Dokładne zrozumienie łańcucha dostaw i dynamiki przepływu produktów, czy usług umożliwia firmom przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka ESG, nie tylko w ich bezpośredniej działalności, ale także w całej rozległej sieci łańcucha dostaw.

Proces monitorowania łańcucha partnerów

Ocenę ryzyka przeprowadza się na podstawie kryteriów obejmujących rodzaj i lokalizację ryzyka, jego nieodłączny charakter oraz konkretny poziom łańcucha dostaw, na który ono wpływa. Te starannie obliczone oceny ryzyka są niezbędne do skutecznego zarządzania potencjalnymi czynnikami naruszeń zgodności i zwiększania ogólnej stabilności łańcucha dostaw.

Monitorowanie poziomu ESG dostawców

Aby udoskonalić swoje praktyki zarządzania ryzykiem ESG w łańcuchu dostawców, firmy muszą w zaangażowany sposób aktywować działania ESG po stronie firm w łańcuchu.

Takie aktywne podejście w relacji z dostawcami to wieloaspektowa komunikacja na różnych poziomach: z dostawcami, organami regulacyjnymi i innymi kluczowymi interesariuszami, aby stworzyć środowisko współpracy umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z ESG i skutecznie zwiększyć zaangażowanie dostawców w identyfikację ryzyka i zarządzanie incydentami.

W tym kontekście platformy i zaawansowane narzędzia analityczne odgrywają znaczącą rolę w obsłudze danych ESG w łańcuchu dostaw i zarządzaniu systemami monitorowania w czasie rzeczywistym, które pozwalają firmom wyprzedzać pojawiające się ryzyka i odpowiednio dostosowywać swoje strategie działania.

Dzięki globalnym, dostępnym w języku lokalnym oraz zwinnie dostosowującym się do wytycznych prawa narzędziom monitorowania łańcucha dostaw i oceny ryzyka ESG, które ewoluują w odpowiedzi na nowe informacje i globalne trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy świadome potrzeb monitoringu ESG swojego łańcucha zabezpieczają się odpowiednio przed niechcianym ryzykiem ESG, budując swój biznes świadomie i odpowiedzialnie oraz zmniejszając ryzyko utraty dobrego wizerunku.

A na koniec…

Monitoring łańcucha dostawców to również działania poprawiające wynik ESG firmy, a także postawa odpowiedzialności w biznesie opartym na zrównoważonym rozwoju. Takie firmy mają duży wpływ na wyniki firm swojego łańcucha dostaw w zakresie zrównoważonego rozwoju, angażując dostawców poprzez kompleksowe oceny, wybierając odpowiednie wskaźniki istotne z punktu widzenia ryzyka ESG oraz proponując współpracującym firmom wartościowe rozwiązania cyfrowe dostosowane do certyfikacji ESG i monitoringu łańcucha dostaw.

Tak szeroka współpraca i edukacja nie tylko ogranicza ryzyko, ale także przyczynia się do stworzenia bardziej zrównoważonego, odpornego modelu biznesowego i zgodnego z globalnymi standardami zrównoważonego rozwoju. Taką szansę daje wszystkim firmom w łańcuchu dostaw Platforma Synesgy.pl.

Źródło: CRIF Polska