Debata „Rozwój kolei – perspektywa 2030”. CPK zrewolucjonizuje połączenia kolejowe?

Debata „Rozwój kolei – perspektywa 2030”. CPK zrewolucjonizuje połączenia kolejowe?

Rozwój kolei – perspektywa 2030
Rozwój kolei – perspektywa 2030 Źródło: Wprost
Drugi dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy rozpoczął się w PMPG Business Lounge od debaty zatytułowanej „Rozwój kolei – perspektywa 2030”. W rozmowie udział wzięli: Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Patryk Wild - Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw CPK, dr Andrzej Olszewski – Członek Zarządu PKP S.A., Krzysztof Celiński – Prezes Siemens Mobility, oraz Artur Resmer – Członek Zarządu ds. finansowych w PKP Intercity S.A. Debatę poprowadził Jacek Pochłopień – redaktor naczelny tygodnika „Wprost”. Tematami dyskusji były – Centralny Port Komunikacyjny, perspektywy finansowe UE, przewidywalna polityka finansowania na kolei, modernizacja tras, zakup nowego taboru i transport towarowy.

Debatę rozpoczęło pytanie, które miało zarysować pomysł, w jaki sposób powinna się rozwijać kolej do 2030 roku, aby optymalnie wpisywać się w potrzeby społeczne i gospodarcze Polski. – Polska kolej ma zaległości. Wynikają one z tego, że w pewnym momencie została zaniedbana jako środek transportu. Naszym celem jest odrabianie tych zaległości i modernizowanie linii kolejowych, podnoszenie prędkości, poprawa bezpieczeństwa, przepustowości, podnoszenie nośności torów, dostosowywanie się do standardu TEN-T. Obecna, oraz przyszła perspektywa finansowa UE, musi być skoncentrowana na kolei. Także projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego oddziałuje już intensywnie na plany kolejowe na najbliższe lata. Czeka nas dużo pracy, aby nasza kolej stała się kręgosłupem komunikacyjnym państwa, a co za tym idzie, także Europy – skomentował Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Głos zabrał także Krzysztof Celiński, Prezes Siemens Mobility. – W przyszłej perspektywie UE nie będzie już raczej pieniędzy na zakup taboru. Jednym z problemów, z którymi będą się zmagać operatorzy, będzie więc odnowienie floty taborowej. Po 2023 roku powinniśmy także zwrócić większą uwagę na automatyzację i cyfryzację. Dziś ponad połowa pracowników PKP PLK to ludzie związani z prowadzeniem ruchu – podkreślił.

Czytaj też:
Port „Solidarność” głównym lotniskiem Międzymorza?

W wypowiedziach zarysowane zostały główne wątki dyskusji – obecne inwestycje i modernizacja, Krajowy Program Kolejowy, Centralny Port Komunikacyjny, oraz to, czego można się spodziewać po 2023 roku. Do wątku modernizacji odniósł się Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Najważniejsze w podejściu do modernizacji są dziś nowe technologie. Koleje muszą być zmodernizowane i zautomatyzowane, nie tylko na posterunkach ruchu. Chcemy, aby w wielu przypadkach maszyny zastąpiły ludzi. Chodzi o miejsca, w których maszyny podejmują decyzje szybciej i lepiej. Rozpoczęliśmy też szeroko zakrojony program automatyzacji ruchu – zapowiedział.

O Centralnym Punkcie Komunikacyjnym mówi się głównie w kontekście lotnictwa. Jest to jednak temat, który bardzo mocno dotknie także sektor kolejowy. O wpływie CPK na kolej mówił Patryk Wild – Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw CPK. – W budżetach widać, że cena całego węzła i dojazdów do niego to około 35 mld złotych, z czego 9 mld pochłonie rozbudowa węzła kolejowego i szybkiej linii kolejowej Warszawa-Łódź. Powiązana z CPK rozbudowa infrastruktury kolejowej to w sumie – do 2030 roku – 1300 km nowych linii. […] Przede wszystkim jest to budowa nowego systemu transportu, w którym system kolejowy, docierać będzie do każdego regionu Polski, w czasie konkurencyjnym dla transportu samochodowego – wskazał.

Czytaj też:
Centralny Port Komunikacyjny – zagraniczne linie lotnicze zainteresowane

W każde miejsce kraju z maksymalnie jedną przesiadką

Za brak takiego systemu odpowiadają, zdaniem ekspertów, przede wszystkim zaszłości historyczne, oraz brak całościowego planu rozwoju kolei. Wizją, która obecnie przyświeca rządzącym, to taka sieć połączeń kolejowych, która pozwoli dotrzeć w każde miejsce w kraju, z najwyżej jedną przesiadką w CPK.

Artur Resmer – Członek Zarządu ds. finansowych w PKP Intercity S.A. odniósł się do priorytetów PKP Intercity. – Mówimy o modernizacji i remontach, ale najważniejsze jest to, że my, jako spółki kolejowe, musimy przygotować jak najlepszą usługę dla naszych pasażerów. Nasza strategia zakłada wydatki na poziomie 7 mld złotych. Będą to pieniądze przeznaczone na modernizację i zakup nowego taboru. Nasze priorytety to przewiezienie pasażera, bezpiecznie, wygodnie i na czas – wskazał.

Konieczna stabilność finansowania

– Zapewnienie długofalowego finansowania infrastruktury kolejowej i inwestycji taborowych, jest tematem niezwykle istotnym. Oczekujemy, że kolejna perspektywa unijna, będzie na zbliżonym poziomie jeśli chodzi o środki na transport kolejowy. Będziemy wtedy w stanie zaoferować wykonawcom i producentom, jasne reguły gry w dłuższej perspektywie – mówił Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister tłumaczył, że chodzi o to, aby rynek czuł, że finansowanie na inwestycje kolejowe będzie na stałym, przewidywalnym poziomie. Jeśli rynek będzie czuł, że co roku do wydania jest 8-10 mld, to łatwiej będzie planować modernizację, czy nowe zakupy. Pozwoli to obsługiwać pasażerów sprawniej, przy użyciu sprzętu dużo lepszej jakości.

Patryk Wild – Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw CPK dodał, że „zaletą inwestycji związanych z budową CPK jest fakt, że można je realizować bez dezorganizowania istniejącego transportu kolejowego”.

Rozmówcy zaznaczyli także, że w obszarze węzłowym natężenie ruchu pasażerskiego będzie bardzo duże, a pociągi jeżdżące po nowych liniach będą mogły przemieszczać się z prędkością, sięgającą nawet 250 km/h. Istotny w kontekście modernizacji, jest także temat linii towarowych. Jak podkreslono w dyskusji, jednocześnie do inwestycji związanych z CPK, prowadzone będą modernizacje linii towarowych. Przykładem mogą być trasy prowadzące do portów morskich. Padł przykład linii E20, czyli Warszawa-Poznań, która w przyszłości ma być trasą wyłącznie towarową.

Czytaj też:
Program spotkań w ramach PMPG Business Lounge

Źródło: WPROST.pl
 3

Czytaj także