Tomasz Rogala stanął na czele Polskiej Grupy Górniczej

Tomasz Rogala stanął na czele Polskiej Grupy Górniczej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kopalnia węgla kamiennego
Kopalnia węgla kamiennegoŹródło:kwsa.pl
W dniu 28.04.2016 r. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu nowej kadencji -  podał Węglokoks.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został wyłoniony nowy zarząd PGG w składzie:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Rogala
  • Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji – Piotr Bojarski
  • Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży – Adam Hochuł
  • Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych – Jerzy Janczewski
  • Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Andrzej Paniczek

Czytaj też:
Udziałowcy Polskiej Grupy Górniczej podpisali umowę inwestycyjną

Zarząd PGG w nowym składzie rozpocznie swoją działalność  z dniem 01 maja br. Tym samym ustępuje dotychczasowy Zarząd w składzie: Jerzy Polok – Prezes Zarządu i Robert Kwaśniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.ch z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw. Od 24 lutego br. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Tomasz Rogala jest  absolwentem  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo, specjalizacja prawo finansowe. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg. Posiada Licencję wydaną przez Ministra Sprawiedliwości uprawniającą do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego. Od 2010 r. prowadził indywidualną Kancelarię Prawną. Jest wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw. Od 24 lutego br. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Źródło: Węglokoks