Rezerwy finansowe Polski większe niż przed rokiem. To ponad 110 mld dolarów

Rezerwy finansowe Polski większe niż przed rokiem. To ponad 110 mld dolarów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Narodowy Bank Polski (fot. NBP.Flickr)
Narodowy Bank Polski poinformował, że oficjalne rezerwy wyniosły 99.17 mld euro.

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w czerwcu bieżącego roku 99,17 mld euro - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,2% i wzrost o 2,2% w ujęciu miesięcznym.

W przeliczeniu na dolary USA, rezerwy wyniosły 110,27 mld USD wobec 108,02 mld USD miesiąc wcześniej i w porównaniu do 104,06 mld USD rok wcześniej, podano w komunikacie. Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w czerwcu 438,9 mld zł , wobec 425,25 mld zł miesiąc wcześniej i 391,74 mld zł rok wcześniej.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: ISBnews
+
 0

Czytaj także