Rząd opublikował projekt tzw. PIT-u zero. Na czym polega i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Rząd opublikował projekt tzw. PIT-u zero. Na czym polega i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Podatki
Podatki / Źródło: Fotolia / whitelook
Rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej zerowego PIT-u dla młodych do 26 roku życia. Jest to jedna z propozycji z tzw. piątki Kaczyńskiego.

Jednym z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego było wprowadzenie PITa zero dla osób poniżej 26. roku życia, które pracują na etacie. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Finansów. Z płacenia podatku dochodowego miałyby według projektu być osoby, których dochody nie przekroczą w danym roku podatkowym 85 528 złotych. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 złotych. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu ma podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Limit roczny ma obowiązywać niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. W projekcie zaznaczono, że nowe zwolnienie nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem zmian jest o„bniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób, które wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym co podatnik dostaje na rękę, a kwotą którą na jego zatrudnienie wydaje firma”. „Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie - tłumaczą autorzy projektu dodając, że to rozwiązanie przyczyni się do oprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej, o czym szerzej w ocenie skutków regulacji” – czytamy.

Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia bieżącego roku.

Czytaj także:
Polski dyskont zamknie co trzeci sklep. Sieć wycofa się także z wielu miejsc za granicą

Źródło: rcl.gov.pl

Czytaj także

 0