Zniesienie wiz do USA? Wyjaśniamy, na czym to polega

Zniesienie wiz do USA? Wyjaśniamy, na czym to polega

Nowy Jork
Nowy Jork / Źródło: Unsplash / Jonathan Riley
Wizyta w Nowym Jorku czy Miami bez konieczności ubiegania się o wizę? Na deklarację w sprawie zniesienia wiz do USA czeka wielu polskich turystów. O tym, które państwa trafiają o programu ruchu bezwizowego, decydują statystyki – a dokładnie odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły w danym roku wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej).

Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W Polsce w 2018 r. ten odsetek wyniósł 3,99 proc. – czyli tylko jeden punkt procentowy powyżej limitu. To pierwszy z sukcesów kampanii „Bez Wiz do USA”, która trwa od początku 2018 r. i właśnie dobiega końca. Przed rozpoczęciem tej akcji, odsetek odmów wynosił 5,9 proc. (w 2017 r.), 5,4 proc. (w 2016 r.) czy nawet 6,37 proc. (2015 r.).

Zainicjowana przez Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard kampania „Bez Wiz do USA” z jednej strony informuje Polaków, w jaki sposób aplikować o wizę, aby zminimalizować ryzyko odmowy, z drugiej strony zachęca do podróżowania do USA, bo to bardzo ciekawy i różnorodny kraj.

Kampania „Bez Wizy do USA” podpowiada, że odsetek odmów można zmniejszyć w prosty sposób. Najczęściej występującą przyczyną odrzucenia wniosku jest bowiem popełniany błąd – Polacy ubiegający się o przyznanie prawa wjazdu do USA wskazują we wnioskach nieodpowiednią kategorię wizy. Na przykład o wizę typu B1/B2, czyli odpowiednią dla osób, które wyjeżdżają w celach biznesowych lub turystycznych, nie powinny się ubiegać osoby planujące podjęcie pracy w USA. Podobnie jest z osobami młodymi, które planują wakacyjne wyjazdy typu Work&Travel. Dla nich są zupełnie inne typy wiz. Wszystkie, wraz z opisami, można znaleźć na stronie kampanii „Bez Wiz do USA”.

Odrzucenie wniosku oprócz negatywnego skutku dla statystyk wiąże się to również ze stratą 160 dolarów opłaty wizowej.

Prawidłowe wypełnienie dokumentów i spełnienie podstawowych wymogów nie oznacza jeszcze, że automatycznie otrzyma się prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych. Polacy wnioskujący o wydanie wizy muszą spełnić szereg wymogów, innych dla każdej kategorii wizy. W każdym przypadku – jak podpowiadają organizatorzy kampanii „Bez Wiz do USA” – należy wykazać, że łączą nas silne więzi z Polską oraz że mamy środki finansowe na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych. Do tego każdy, kto został aresztowany lub skazany za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo musi przedstawić decyzję prokuratury lub wyrok sądu (oryginał lub odpis) wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku osób niekaranych wystarczy załączyć zaświadczenie o niekaralności, przy czym osoby mieszkające poza Polską muszą zdobyć odpowiednie zaświadczenie z każdego z krajów, w którym mieszkały dłużej niż rok. Ukrywanie konfliktów z prawem spowoduje odmowę wydania wizy i uniemożliwi w przyszłości uzyskanie prawa pobytu w USA.

Włączenie państwa do Visa Waiver Program (VWP), czyli programu ruchu bezwizowego, oznacza, że jego obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Będą musieli tylko zarejestrować się w elektronicznym systemie autoryzacji podróży (Electronic System for Travel Authorization).

Nawet po włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego będzie można się ubiegać o wizę, a posiadanie jej w paszporcie będzie miało swoje plusy. Taka wiza umożliwia wjazd do USA na pół roku, podczas gdy w ruchu bezwizowym możliwy jest tylko trzymiesięczny pobyt. Ruch bezwizowy na pewno docenią przede wszystkim ci, którzy wyjeżdżają rzadko albo muszą pilnie udać się do USA.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie. W Warszawie – po przejściu kontroli bezpieczeństwa – wnioskujący o wizę spędzają w placówce nie więcej niż 20 minut. Urzędnicy sprawdzają m.in. czy deklarowany cel wizyty zgadza się z wpisanym do wniosku oraz czy odpowiada kategorii wizy, o którą się ubiegamy.

Źródło: LOT
 0

Czytaj także