Ile wynoszą w 2021 roku dodatki do rent i emerytur (po waloryzacji)?

Ile wynoszą w 2021 roku dodatki do rent i emerytur (po waloryzacji)?

seniorzy są często aktywni do późnej starości
seniorzy są często aktywni do późnej starości
Nie tylko emerytury i renty podlegają waloryzacji, także dodatki do nich. W jakich kwotach świadczenia będą pobierali uprawnieni?

Rok do roku są waloryzowane emerytury i renty. W tym roku wskaźnik waloryzacji to 4,24 proc. Obowiązuje od 1 marca.

Przypomnijmy, że po waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto (podwyżka wyniosła 50,88 zł brutto). Netto oznacza to wypłatę w wysokości 1067 zł. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 938,16 zł. Z kolei świadczenie przedemerytalne 1262,24 zł.

Waloryzacji podległy też dodatki do emerytur. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia. Od 1 marca wynosi on 239,66 zł. Dodatek dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 359,49 zł miesięcznie.

Waloryzowane dodatki są wyższe

Inne dodatki do emerytury po waloryzacji wynoszą od 1 marca (za pomorska.pl):

  • Dodatek kombatancki – 239,66 zł
  • Dodatek za tajne nauczanie – 239,66 zł
  • Świadczenie dla byłych żołnierzy górników – 239,66 zł
  • Świadczenie dla osób deportowanych – od 12,02 zł do 227,71 zł
  • Dodatek dla sierot zupełnych – 450,44 zł
  • Dodatek do renty inwalidy wojennego – 917,58 zł

Czytaj też:
Nie wszyscy emeryci dostaną „czternastki”. Sejm zdecydował

Źródło: Gazeta.pl / Pomorska.pl