Wymiana gruntów Lasów Państwowych bez rekompensat. Projekt PiS w ogniu krytyki

Wymiana gruntów Lasów Państwowych bez rekompensat. Projekt PiS w ogniu krytyki

Las, zdj. ilustracyjne
Las, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Piotr Krzeslak
Ustawa o lasach do nowelizacji? Projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada pewne zmiany, które nie do końca podobają się organizacjom ekologicznym.

Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o lasach, autorstwa posłów . Proponowane zmiany są stosunkowo krótkie (zajmują zaledwie stronę A4), jednak rewolucyjne. Posłowie proponują, by „lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa”, nad którymi pieczę trzymają Lasy Państwowe, mogły być zamieniane według nowych zasad.

Zmiany dla Lasów Państwowych – nowe kryteria wymiany gruntów

Lasy Państwowe – zakłada nowela – mogłyby zamieniać się gruntami, nieruchomościami czy lasami w dwóch przypadkach (a nie jednym, jak dotychczas): jeśli uzasadnią to potrzebami i celami gospodarki leśnej lub polityką państwa „państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza” (to nowy wątek w ustawie o lasach).

Jedno pozostaje bez zmian: zamiana gruntów etc. będzie dotyczyła gospodarki leśnej, to zamiany dokonuje nadleśniczy (po uprzednim otrzymaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (jeśli otrzyma zgodę Dyrektora Generalnego LP). Ważne nadal będzie to, by dokonano wyceny nieruchomości, jednak w projekcie zawarto nowy przepis.

Jeżeli zamiana będzie odbywała się w związku z polityką państwa, to dojdzie do niej na wniosek ministra właściwego ds. środowiska, a dokona jej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (w porozumieniu z ministrami odpowiedzialnymi za klimat i gospodarkę). Kluczowy jest jednak zapis, że dojdzie do tego:

„Przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości”.

Ostatnia część przepisu jest szczególnie interesująca, ponieważ oznacza, że ewentualne różnice w wycenie nie będą rekompensowane (czyli możliwe byłoby, by zamienić mniej wartościowy grunt na wyżej wyceniony).

WWF alarmuje ws. ustawy o lasach

Na te plany, zawarte w projekcie, zareagowało WWF. Jak alarmują działacze tej organizacji, zmiany w ustawie o lasach sprawią, że politycy – a konkretnie poszczególni szefowie resortów – będą mogli żądać od Lasów Państwowych wymiany działek, nawet tych atrakcyjnych, bez uiszczania rekompensat.

„W efekcie może się okazać, że LP, będą zmuszone oddawać tereny leśne – mienie podatnika! – cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego, a w zamian otrzymywać działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy..”. – czytamy w stanowisku WWF.

Krzysztof Rydel z WWF Polska, cytowany w komunikacie organizacji, podnosi, że kryteria opisane w nowelizacji są nieprecyzyjne i dlatego działacze ekologiczni mają wątpliwości. Jak twierdzi: – Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne. Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk.

WWF swoje stanowisko w tej sprawie podsumowuje tak: „Projekt ustawy stoi w sprzeczności z potrzebami obywateli, przyrody i klimatu, polityką klimatyczną UE (...). Otwiera też furtkę do poważnych nadużyć, takich jak korupcja, naruszenie zasad zdrowej konkurencji i wolnego rynku. Nie zgadzajmy się na odebranie nam lasów! Projekt nowelizacji ustawy powinien w całości trafić do kosza”.

Źródło: WPROST.pl