Będą spore zmiany w programie 500+. Rząd przygotował projekt ustawy

Będą spore zmiany w programie 500+. Rząd przygotował projekt ustawy

Rodzina 500 plus
Rodzina 500 plus Źródło: Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS/FOTONEWS
Rada Ministrów opublikowała na swojej stronie internetowej projekt zmian w programie Rodzina 500 plus. Nowe przepisy, nad którymi pracuje rząd, miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą m.in. formy składania wniosków i wypłaty świadczeń. Zgodnie z projektem zmian świadczenia miałyby być wypłacane tylko i wyłącznie przez ZUS. Obecnie obsługą programu zajmują się samorządy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - wojewoda.

500+ zmiana w wypłacie świadczeń

Projekt zmian przygotowany przez MRPiPS zakłada wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej, a także odejście od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Do tej pory w ustawie o programie 500+ forma wypłaty świadczenia nie była zdefiniowana, dlatego pieniądze trafiały do obywateli poprzez przelew środków na konto bankowe, przekazem pocztowym lub były wypłacane w kasie urzędu. W uzasadnieniu zmian podkreślono, że zaledwie w przypadku 2 proc. osób (około 50 tys. rodzin) uprawnionych do pobrania świadczenia, wypłata odbywała się w innej formie niż na rachunek bankowy.

500+ zmiany w składaniu wniosków

Obecnie, aby otrzymać 500 plus należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej. Projekt zmian przygotowany przez MRPiPS zakłada wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków. Oznacza to, że nie będzie możliwości składania wniosków podczas wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, a jedynie na portalu Empatia, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

500+ ile będą kosztować zmiany?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że zmiany mają na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym redukcję kosztów jego obsługi. Dodatkowo ma ograniczać ryzyko zarażenia COVID-19, m.in. dzięki eliminacji bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków. Rząd przekazał, że zmian te miałyby przynieść budżetowi państwa oszczędności w wysokości 3,1 mld zł w ciągu 10 lat.

Czytaj też:
Polski Ład. Ruszył nabór środków dla samorządów. Rząd sfinansuje do 95 proc. kosztów

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także