Budowa domów do 70 mkw. bez formalności. Jak przebiegało głosowanie w Sejmie?

Budowa domów do 70 mkw. bez formalności. Jak przebiegało głosowanie w Sejmie?

Głosowanie w Sejmie
Głosowanie w Sejmie / Źródło: Twitter / Sejm RP
Decyzją Sejmu jeden z flagowych projektów Polskiego Ładu został przyjęty przez Sejm. 248 posłów poparło ustawę o budowie domów do 70 mkw. bez formalności.

przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dzięki którym budowa przeznaczonych na własne potrzeby domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie jeszcze łatwiejsza.

Sejm. Jak przebiegało głosowanie?

Za przyjęciem ustawy głosowało 248 posłów (225 z , 9 z , 6 z Porozumienia oraz 4 z  i 4 z koła Polskie Sprawy). Przeciw opowiedziało się 178 parlamentarzystów (123 z KO, 47 z Lewicy, 7 z Polski 2050 oraz poseł niezależny Paweł Zalewski). Od głosu wstrzymało się 19 posłów Koalicji Polskiej i Ryszard Galla, przedstawiciel mniejszości niemieckiej.

Budowa domu do 70 mkn bez formalności - najważniejsze założenia

W myśl ustawy przyjętej przez Sejm:

 • budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane
 • budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora
 • obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa
 • określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2.
 • wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia
 • inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:
  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy
  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
 • budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 także do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m2 nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni

Czytaj też:
Zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Sejm podjął decyzję

Źródło: Sejm
 0

Czytaj także