Rekompensaty za stan wyjątkowy. Andrzej Duda podpisał ustawę

Rekompensaty za stan wyjątkowy. Andrzej Duda podpisał ustawę

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / Maciej Goclon / Fotonews
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

podpisał ustawę o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Stan wyjątkowy obowiązuje od początku września na 3-km pasie przygranicznym na terenie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

„Celem ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej do wypłat rekompensaty dla usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego” – czytamy w komunikacie.

Stan wyjątkowy. Rekompensaty - zasady

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za okres obowiązywania stanu wyjątkowego przez:

  • przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii
  • przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
  • przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego

Rekompensatę za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego przysługuje w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy, z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Stan wyjątkowy przedłużony o 60 dni

W ustawie znalazł się zapis, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty ustalana będzie proporcjonalnie do czasu jego trwania. Wczoraj Sejm zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. Wojewoda wydaje ostateczną i prawomocną decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa wchodzi w życie z momentem podpisania.

Czytaj też:
Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy. Za pomocnictwo zatrzymano Polaka

Źródło: ISBnews