Senat przeciwko podwyżce akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Co zrobi Sejm?

Senat przeciwko podwyżce akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Co zrobi Sejm?

Obrady Senatu
Obrady SenatuŹródło:X / Senat RP
W trakcie piątkowych głosowań Senat odrzucił nowelę zakładającą podwyższenie akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. „Za” odrzuceniem ustawy było 52 senatorów, 45 – „przeciw”.

Sejm pod koniec października przegłosował propozycję Ministerstwa Finansów, by zmienić przepisy akcyzowe. Zgodnie z nowelizacją, akcyza na alkohol miałaby w 2022 roku wzrosnąć o 10 proc., a z każdym kolejnym rokiem, do 2027, rosnąć o kolejne 5 proc. Podobnie miałoby być z wyrobami tytoniowymi, ale ich cena rosłaby co roku o 10 proc.

Senat 26 listopada zagłosował nad tą nowelą, odrzucając ją w całości. „Za” odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym było 52 senatorów, 45 głosowało „przeciw”, jeden wstrzymał się od głosu. Weto oznacza, że ustawa wróci teraz do , a posłowie mogą odrzucić je jeszcze na najbliższym posiedzeniu izby niższej.

Plany rządu na podwyżki akcyzy – szczegóły

Nowelizacja dotycząca akcyzy nie ogranicza się jedynie do całego harmonogramu zmian stawek akcyzy, ale również modyfikuje minimalne stawki akcyzowe.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2022 r. miałyby wzrosnąć stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100 proc do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

W przypadku tytoniu do palenia wynosić ma ona 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie miałaby zostać podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

Czytaj też:
Rząd ponownie zajął się akcyzą. Branżę alkoholową w Polsce czekają kolejne zmiany